1 príspevok / 0 nový
Základná škola ...
Katalóg pracovných činností

Dobrý deň.
Ako zaradiť kuriča v ZŠ - so stredným vzdelaním do pracovnej činnosti?
Stručná charakteristika - kurič v nízkotlakovej kotolni, bežná údržba a upratovanie kotolne, vedenie príslušnej dokumentácie.
Môže byť ???
01.02.03 - Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla do 5,8 MW, alebo nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom, alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 8 t/h.

A ako zaradiť kuriča v ZŠ - so základným vzdelaním do pracovnej činnosti?
Stručná charakteristika - kurič v nízkotlakovej kotolni, bežná údržba a upratovanie kotolne, vedenie príslušnej dokumentácie.