2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Adam Mihal
Kedy môžem začať učiť

Dobrý deň,

od septembra 2020 nastupujem do 1. ročníka na vysokej škole v odbore učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry. Taktiež som úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z ruského jazyka. Chcel by som sa Vás opýtať, či je možné počas môjho štúdia na vysokej škole už aj učiť na strednej resp. základnej škole. Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kedy môžem začať učiť

Predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ R č. 1/2020 Z. z. Základným kvalifikačným predpokladom, t. j. vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľov základných škôl aj stredných škôl je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Učiť môžete začať na druhý deň po vykonaní štátnic na vysokej škole, t. j. po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.