1 príspevok / 0 nový
Mária Javnická
komisionálna skúška

Dobrý večer, chcela by som poprosiť o radu: ak podá zákonný zástupca do 3 pracovných dní nesúhlas so známkou na vysvedčení za 1. polrok a riaditeľ dá súhlas s vykonaním komisionálnej skúšky, do koľkých dní je povinný túto skúšku vykonať? A môže byť vytvorená komisia bez učiteľa, ktorý daný predmet daného žiaka učil a teda aj klasifikoval? Ak, áno, má právo byť dotyčný učiteľ prítomný na skúške, aj ako nečlen skúšobnej komisie?
Ďakujem.