5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
emília b
kompetencie riaditeľa MŠ bez právnej subjektivity vo vzťahu k školskej výdajni pri MŠ

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o odpoveď na nasledovné otázky: či môžem požadovať ako riad. MŠ bez právnej subjektivity od vedúcej a kuchárky školskej výdajne mesačnú evidenciu ich školskej dochádzky,
či môžeme mať spoločnú dochádzkovú knihu, (nakoľko sa tomu prac. školskej výdajne bránia)
či môžem zasahovať do tvorby jedálneho lístka (desiata, olovrant), pretože sa mi javí ako veľmi jednotvárny.
Pre vysvetlenie: náhodne som zistila, že p. vedúca i p. kuchárka si v čase dvojmesačného zátvoru MŠ evidovali, že boli takmer mesiac v práci, to isté aj teraz v rámci vianočných prázdnin, boli v práci. Ekonómka či starosta nemajú na overovanie týchto údajov čas a aj z týchto dôvodov mám ústne poverenie od starostu obce na evidenciu dochádzky všetkých zamestnancov MŠ a školskej výdajne, pretože mám skôr prehľad. Avšak chcela by som vedieť, kde nájdem legislatívne ukotvenie, (či môžem, alebo nemôžem evidovať aj dochádzku zamestnancov šk. výdajne), respektíve, či mi stačí písomné poverenie od zriaďovateľa, alebo stačí uznesenie z pracovnej porady, kde sú prítomní všetci zamestnanci. Za skorú odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem, Emília

Maria Pavlikova
kompetencie riaditeľa MŠ bez právnej subjektivity vo vzťahu k šk

Nepoznám Vašu organizačnú štruktúru, neviem kto je komu nadriadený, ale dávam Vám do pozornosti napr. § 34 zákona č. 317/2003 Z. z. a § 9 Zákonníka práce. Ak ste ako riaditeľka školy nadriadená zamestnancom školskej jedálne, tak je Vašou povinnosťou kontrolovať ich prácu a samozrejme aj dochádzku. Vyplývalo by to z Vašej funkcie bez akýchkoľvek poverení. Ak je školská jedáleň priamo riadená starostom, tak on je ten vedúci zamestnanec, ktorému to prislúcha. Neviem aké ústne, prípadne aj písomné poverenie máte, zamestnanci musia vedieť, kto je ich vedúci, kto ich riadi a kontroluje.

emília b
Dobrý deň, ďakujem Vám za

Dobrý deň, ďakujem Vám za promptnú odpoveď. Keďže som vo funkcii podobne ako p. starosta len pár mesiacov, a keďže predchádzajúca p. riaditeľka a p. vedúca fungovali "nezávisle od seba", tak som chcela vedieť, aká je štruktúra v MŠ bez právnej subjektivity. Predpokladám teda, že to určuje zriaďovateľ.(ZP,§9, ods.2)? Ďakujem

Maria Pavlikova
kompetencie riaditeľa MŠ bez právnej subjektivity vo vzťahu k šk

Organizačnú štruktúru treba zistiť z organizačného poriadku obecného úradu. Ak je v samostatnej kolonke materská škola na čele s riaditeľkou a pod ňou všetci zamestnanci materskej školy, tak ste vedúci zamestnanec so všetkými kompetenciami vedúceho zamestnanca, vyplývajúcich z § 82 Zákonníka práce, ale aj § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. atď. Vtedy netreba písať žiadne poverenie podľa § 9 ods. 2 ZP, vyplýva to z Vašej funkcie. Ak organizačná štruktúra nie je taká ako uvádzam vyššie, tak potom treba napísať pre Vás nejaké poverenie s konkrétnymi povinnosťami. Nie vždy to, čo sa uplatňovalo za predošlého riadenia bolo správne a musí sa v tom pokračovať.

emília b
Dobrý deň, úprimne, veľká

Dobrý deň, úprimne, veľká vďaka za tieto informácie, už sme to práve dnes riešili s p. starostom, s úctou Emília B.