1 príspevok / 0 nový
Nicole
Kompetencie - stravovanie

Dobrý deň.
Sme základná škola s právnou subjektivitou, máme vlastnú školskú jedáleň, ktorú riadi vedúca školskej jedálne. Účtovníctvo máme jedno, t.j. vedúca ekonómka spracováva údaje a vedie účtovníctvo aj o školskej jedálni. Prosím o pohľad na správnu kompetenciu vedúcej jedálne a vedúcej ekonómky pri tvorbe ceny stravy pre zamestnancov školy. Cena stravy je tvorená podľa ZP a podľa predpísanej metodiky o finančných pásmach podľa Min. školstva a podľa výšky nákladov na obedy zo strany zamestnávateľa. Otázka: za čo je pri tvorbe ceny stravy zodpovedná vedúca školskej jedálne a za čo vedúca ekonómka. Výšku ceny stravy potom schvaľuje riaditeľ školy.
Ďakujem.
nicol