10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
atachment
Koniec pracovného pomeru u 65. ročného zamestnanca

Môžeme ukončiť pracovný pomer so 65. ročným zamestnancom skôr ako 31.08.2020? Musíme postupovať
tak ako u bežnej výpovede s výpovednou dobou napr. výpoveď v máji s výpovednou dobou 2 mesiace a ukončiť pracovný pomer 31.07.2020.
Ďakujeme za odpoveď

Maria Pavlikova
Koniec pracovného pomeru u 65. ročného zamestnanca

Áno, pracovný pomer môžete ukončiť aj 31. 7. 2020. § 87 ods. 12 zákona 138/2019 Z. z. určuje, že pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov do 31. augusta 2019, sa skončí najneskôr 31. augusta 2020.

§ 88

Elina
Koniec pracovného pomeru u 65. ročného zamestnanca

Dobrý deň, poprosím o radu,
je možné s týmto zamestnancom uvedené vyššie, uzavrieť pracovnú zmluvu na dobu určitú?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Koniec pracovného pomeru u 65. ročného zamestnanca

Áno, s týmto zamestnancom môžete v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú podľa ods. 4 § 82 uvedeného zákona.

direktorin
PP pre pedagogov starsich ako 65, napr. 66 a 67<

So 65-ročnými môžem uzatvoriť PZ na dobu určitú. Môžem uzavrieť takúto PZ aj s pedagógmi, ktorí sú starší ako 65, čiže majú 66-70 rokov.
Ďakujem.

direktorin
DoPČ s učiteľom

Keď uzatvorím DoPČ s učiteľom, tak mu mám dať 10 hodín týždenne - 60 minútových alebo 45 minútových? Alebo pri hodine, ktorá trvá 45 minút mu môžem dať do dohody aj viacej ako 10 hodín?

Maria Pavlikova
65 ročný - predĺženie pracovného pomeru

65 ročný učiteľ bude 65 ročný 1 deň, potom bude mať viac ako 65 rokov. Veľmi otázke nerozumiem a druhému príspevku už vôbec nie. Na Vašej škole sú aj 60 minútové vyučovacie hodiny alebo máte na mysli školský klub, prípadne v kombinácii s materskou školou ? Prečo chcete stále niečo modifikovať a hľadať to, čo tam nie je.

direktorin
PP pre pedagogov starsich ako 65, napr. 66 a 67<

Podľa zákona 138/2019:
Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer podľa odseku 4.
Problém spočíva v tom, že sú PZ, ktorí majú 66-70 rokov, čiže nedovŕšili 65 rokov v tomto školskom roku, ale pred 2-3 rokmi. Títo starší PZ tiež rátajú s tým, že s nimi uzatvoríme pracovný pomer podľa odseku 4, čiže na dobu určitú v trvaní jedného alebo najviac dvoch rokov. Chceme sa len uistiť, či je to možné, lebo sú rôzne interpretácie. Niektorí tvrdia, že s 66 a vyššie nemôžeme uzatvoriť PP, niektorí tvrdia, že môžeme. Tak ako je to teda?

direktorin
DoPČ s PZ

V škole trvá jedna hodina 45 minút. V inom pracovnom pomere mimo vyučovania je bežne 60 minút. DoPČ hovorí o 10 hodinách týždenne.
Školníkovi by sme dali 10 hodín. Učiteľovi 10 hodín tiež, čo by v praxi znamenalo, že môže vyučovať viac ako 10 vyučovacích hodín. Vysvetľujeme si to správne? Ďakujem.

Maria Pavlikova
DoPČ a PZ

Podľa môjho názoru si to nevysvetľujete správne. Učiteľovi dohodu o pracovnej činnosti uzatvoríte v súlade so Zákonníkom práce najviac na 10 vyučovacích hodín týždenne. Tu sa uplatní nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. ako osobitný predpis, ktorý určuje v § 2 ods. 1 písm. b), že hodina učiteľa .... je 45 minút. Príprava na vyučovanie, ktorú predpokladám, že musí vykonať je mimo dohody a v podstate ju na rozdiel od učiteľa v pracovnom pomere nemá zaplatenú.