6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
atachment
Koniec pracovného pomeru u 65. ročného zamestnanca

Správne chápeme § 82 ods. 7 zákona 138/2019 Z.z., že zamestnancovi, ktorý dovŕšil vek 65 rokov
napr. 2.9.2019 končí pracovný pomer najneskôr 31.08.2020?

Maria Pavlikova
Koniec pracovného pomeru u 65. ročného zamestnanca

Áno, § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. chápete správne. Podotýkam, že najneskôr 31. 8. 2020. Môžete aj skôr.

Petra Višňovská
Opätovne zamestbanie

Prosím Vás a môže riaditeľ opäť zamestnať , takéhoto zamestnanca od 1.9.
2020?

Maria Pavlikova
Opätovné zamestnanie

Ak skončíte pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. môžete s ním uzatvoriť pracovný pomer podľa odseku 4 uvedeného paragrafu, t. j. na dobu určitú najkratšie na jeden školský rok. Môžete s ním uzatvoriť aj pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce, t. j. na zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti a za zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie.

AF70
Koniec PP vek 65

Prosím Vás čítala som usmernenie na minedu..sk Stačí takémuto zamestnancovi napísať Oznámenie o skončení PP podľa § 87, ods.12 zákona č. 138/2019 - min jeden mesiac skôr. alebo musí tam byť výpovedná lehota 2 mesiace ako vyššie sa rozoberá táto otázka?

Maria Pavlikova
Konic PP vek 65

Pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov postupujete tak ako je uvedené v usmernení ministerstva školstva. Vyššie nie je nikde uvedené, že by sa mala uplatniť dvojmesačná výpovedná doba. V tomto prípade nejde o výpoveď. Ide o skončenie pracovného pomeru zo zákona.