6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
witter
koniec pracovného pomeru učiteľa v júli

Dobrý deň, som učiteľom ZUŠ na polovičný úväzok na dobu určitú - do 31.8.2020. Od nového šk. roka už nebudem pracovať na danej škole. Ak som správne počítal, mal by som za obdobie od januára do konca júna 2020 mať dovolenku 20 dní (polovica z celoročnej dovolenky učiteľa, na veľkú noc som minul minuloročnú dovolenku). Táto dovolenka mi nepokryje celé letné prázdniny - v auguste by som si musel brať neplatené voľno a keďže už od septembra nebudem zamestnaný, nedáva zmysel ani to aby som bol koncom augusta v práci.

Je lepšie využiť radšej dovolenku na pokrytie celého júla (ak to bude možné tak vrátane prvého týždňa) a ukončiť pracovný pomer tak, aby som už v auguste nebol zamestnancom školy? Riaditeľ by mi preplatil tých pár dní dovolenky čo by sa mi po júli zvýšilo a ja by som už nemusel riešiť žiadne problémy v auguste (moja situácia v auguste ako nezamestnaného je irelevantná).
Viete mi poradiť čo je pre mňa lepšie?

S tým súvisí aj moja druhá otázka: Aká je výpovedná lehota? Niekde na internete som našiel že pre pedagóga, ktorý má úväzok menší ako 20 hod./týždeň je výpovedná lehota 15 dní.

Ďakujem za Vaše rady.

Maria Pavlikova
Koniec pracovného pomeru učiteľa v júli

Nehľadajte nič na internete, treba hľadať v Zákonníku práce. Keby som bola na Vašom mieste, nečakala by som do 31. 8. 2020. Od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020 Vám vznikol nárok na 7/12 dovolenky, t. j. zo 45 dní 26 dní. Tú si vyčerpajte cez prázdniny a v mesiaci júl požiadajte riaditeľa školy o skončenie pracovného pomeru dohodou buď k 31. 7. 2020, ak Vám zbytok dovolenky preplatí alebo k augustovému dátumu po vyčerpaní dovolenky. Pracovný pomer nemusí končiť iba posledného dňa v mesiaci.

witter
.

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, našiel som to najprv len voľne na internete, následne som to skontroloval na stránkach ministerstva školstva v pracovnom poriadku ped. zamestnancov.

Dovolenka pedagogického zamestnanca je zo zákona 8 týždňov, odkiaľ ste prosím nabrali 45 dní?

Maria Pavlikova
Koniec pracovného pomeru učiteľa v júli

Pre zamestnancov, pri ktorých zamestnávateľ postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uzatvorená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 a 2020 a v čl. II. bod 2 v poslednej vete je uvedené, že dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce je deväť týždňov v kalendárnom roku. V prepočte na dni je to 45 dni. V uvedenom § 103 ods. 3 Zákonníka práce je zaradený aj učiteľ. Predpokladala som, že kolektívna zmluva sa viaže aj na Vašu školu uvedenú v § 1 ods. 1 písm. k) zákona č. 553/2003 Z. z. Ospravedlňujem sa, ak som Vás uviedla do omylu.

witter
kolektívna zmluva

Nie som si vedomý, že by som nejakú kolektívnu zmluvu podpisoval, každopádne si to doma vo svojej dokumentácii skontrolujem...Ďakujem za objasnenie a za Vaše rady

Maria Pavlikova
Kolektívna zmluva

Zmienenú Kolektívnu zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020 podpísalo celkovo 28 zástupcov jednotlivých zamestnávateľov a je záväzná pre všetkých zamestnávateľov a zamestnancov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Ľahko ju nájdete aj na internete.