3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
kontinuálne vzdelávanie

Kto mi pomôže, kde nájdem údaje o akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania a či sú už nejaké kurzy akreditované?
Chcela by som vedieť aj zloženie Akreditačnej rady pre kontinuálne vzdelávanie . Ďakujem

Zdenko Krajcir
V súčasnosti prebieha

V súčasnosti prebieha akreditačný proces niekoľkých desiatok programov kontinuálneho vzdelávania, ktoré posudzuje Akreditačná rada. Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí o akreditácii, budú zverejnené na stránkach ministerstva a na stránkach príslušných poskytovateľov.
Zloženie a štatút Akreditačnej rady nájdete na stránkach ministerstva pod odkazom na zákon č. 317/2009 Z. z.

raabe
akreditované programy

Akreditované programy ponúka aj nakladateľstvo Raabe, viac sa môžete dozvedieť na: http://www.skolskyportal.sk/clanky/akreditovane-programy-pre-pedagogov.