1 príspevok / 0 nový
korfi
Korfi

Zaradenie vychovávateľky
Vychovávateľka v Centre pre deti a rodiny v samostatnej skupine - zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

Vychovávateľka a jej vzdelanie :

- VŠ 2. stupňa – študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy , študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy ukonč. v roku 2020.

Chcem Vás poprosiť , či zamestnankyňa spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky v CDR v samostatnej skupine.
Vzhľadom k tomu, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako je požadované na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky CDR ju zaradíme do kariérového stupňa začínajúca vychovávateľka (adaptačné vzdelávanie nemá ) a zaradíme ju do 6. platovej triedy? Na to, aby bola zamestnankyňa kvalifikovaná na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ?

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

S pozdravom
korfi