1 príspevok / 0 nový
klaudina
kred. príplatok

Pracujem v MŠ, mám priznaný kred. príplatok od p. riaditeľky už 5 mesiacov, ale zriaďovateľ - OÚ argumentuje tým, že nemá peniaze, respektíve, že nám zoberie osobné príplatky a potom zaplatí tie kreditové. Je možné finančné prostriedky na kred. príplatok dodatočne získať v dohadovacom konaní s VÚC, respektíve na MŠ SR? Môže náš zamestnávateľ podmieňovať účasť na ďalšom vzdelávaní tým, že nemá peniaze na kreditové príplatky? Na vzdelávanie sme sa prihlasovali priebežne pred 0,5 - 2 rokmi, všetky vzdelávania sú určené pre našu profesiu. Ďakujem