2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
helenaka
Kreditové príplatky

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať či 60 kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky je nejako časovo obmedzené. Učiteľka, ktorá k nám nastúpila 1.9.2015 poberala tieto kredity u predchádzajúceho zamestnávateľa od roku 2012. Môžem pokračovať vo vyplácaní a do kedy? Vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Kredity

V súčasnosti majú priznané kredity obmedzenú platnosť, a to sedem rokov od ich priznania. Kredity sa rigoróznu skúšku priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá zamestnancovi v súlade s § 47 ods. 1 písm. b) a § 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. osvedčenie o ich priznaní. Ak predchádzajúci zamestnávateľ vydal osvedčenie o priznaní 60 kreditov s uvedením doby platnosti a zamestnanec zmení zamestnávateľa, nový zamestnávateľ je povinný pokračovať vo vyplácaní kreditového príplatku za vykonanú rigoróznu skúšku, pretože zamestnancovi vyplýva zo znenia uvedených paragrafov naň zákonný nárok.