1 príspevok / 0 nový
shreky
kreditové príplatky

Dobrý deň,
riaditeľka školy nám neustále hovorí a pripomína, že škola nemá peniaze na kreditové príplatky, na výplaty, na energie ...Z toho dôvodu nám neumožní navštevovať kreditové vzdelávania. Mám informáciu, že riaditeľ školy môže požiadať ministerstvo školy v dohodovacom konaní o príspevok na kreditové príplatky. Upresnite prosím moju informáciu ohľadom získania kreditových príplatkov pre zamestnancov školy. Je tento finančný príspevok (ak oň riaditeľ školy požiada)nad rámec základného balíka na platy učiteľov?
Ďakujem za odpoveď.