2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maruska
Kreditový príplatok

Dobrý deň,

prosím poraďte mi, či moja žiadosť o priznanie kreditového príplatku má byť správne posúdená podľa zákona platného k 31.12.2011 alebo podľa nového zákona platného od 1.1.2012.

Som učiteľka 2. stupňa základnej školy, dňa 16.12.2011 som úspešne overila kompetencie a k tomuto dňu som dosiahla spolu 60 kreditov, ktoré by som chcela uplatniť na kreditový príplatok vo výške 12 %.  (Príplatok 6 % už poberám od  1.7.2011). Problém je v tom, že osvedčenie o overení kompetencií nám bude zaslané pravdepodobne do 13.1.2012, takže som nemohla o príplatok požiadať do konca kalendárneho roku. Ďakujem za odpoveď.

 

z.duchonova
Priznanie kreditového prípatku podľa zákona 317/2009 Z. z.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnance s minimálne tromi rokmi pedagogickej praxe môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Keďže ste úspešne absolvovali skúšku na overenie profesijných komptetencií k 16. 12. 2011 a získali ste zaň 60 kreditov, Vaša žiadosť o priznanie kreditového príplatku sa bude posudzovať podľa zákona č. 317/2009 Z. z.