12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mgr. Anka Zelenáková
KREDITOVÝ PRÍPLATOK
Mgr. Anka Zelenáková
KREDITOVÝ PRÍPLATOK

Dobrý deň p. Pavliková, chcela by som Vás poprosiť o radu, či má zamestnanec nárok na vyplácanie kreditového príplatku v prípade, ak pracoval na SŠ, rok bol nezamestnaný, v apríli 2020 začal pracovať vo výrobnej firme a v septembri 2020 uzatvorí nový PP na novej SŠ. Stráca nárok na kreditovy príplatok kvôli tomu, že bol medzitým v evidencii ÚP a posledných 5 mesiacov vo výrobnej firme? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Lucka3
Vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
do decembra 2019 som mala vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. s prechodným ustanovením, kedy sa priznaný kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019 (súčasť funkčného platu) považoval za príplatok za profesijný rozvoj a mal sa vyplácať až do roku 2026.
V decembri 2019 som prišla o prácu a až do dnes som bola nezamestnaná. Teraz sa mi podarilo opäť sa zamestnať v školstve v rámci tej istej kategórie (ped. zamestnanec). Patrí mi tento príplatok za profesijný rozvoj? vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vyplácaný od 1. 9. 2019 sa Vám má vyplácať aj pri zmene zamestnávateľa do 31. 8. 2026.

Lucka3
Vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj

Ďakujem pekne za rýchlu odpoveď, veľmi, veľmi ma potešila. Už som si pomaly myslela, že dlhé roky vzdelávania nemali pre mňa žiadny zmysel..Ako sa však toho domôcť reálne v praxi, ak to nový zamestnávateľ nechce uznať? Čím argumentovať?

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Pozrite si pomôcku ministerstva školstva, kde je uvedené vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g aj pri zmene zamestnávateľa. https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf.

janoba001
Kreditový príplatok

Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako je to s "neúplnými" kreditmi. Ak napr. 15 kreditov bolo získaných v roku 2013 a ďalších 45 až v roku 2018, takže tých 15 kreditov stratí platnosť po siedmych rokoch, hoci príplatok za ne bol vyplácaný až od získania tých ďalších 45? To by znamenalo, že prvých za 15 kreditov bude uplatňovaný kreditový priplatok iba necelé dva roky. Je to správne? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Z Vašej otázky možno vydedukovať, že kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 6 % ste vyplácali od niektorého mesiaca roku 2018. Od 1. 9. 2019 sa tento príplatok vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a bude sa vyplácať do 31. 8. 2026. Žiadna doba starých kreditov sa v súčasnosti nesleduje. Vaše obavy sú zbytočné.

janoba001
Kreditový príplatok

Dakujem za odpoveď, pretože na portáli Škola efektívne bolo uvedené, že neobmedzenú platnosť majú iba kredity získané po 1.1.2018, za kredity získané do 31.12.2017, podľa zák.č.553/2003, má byť príplatok vyplácaný iba po dobu ich platnosti.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Áno, mohlo to byť takto uvedené, aj to platilo, ale iba v tom období do novely zákona č. 317/2009 Z. z. Niektoré kredity skutočne stratili platnosť. Pozrite si dátum príspevku, určite nie je aktuálny. Kredity, resp. kreditový príplatok podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. vyplácaný do 31. 8. 2019 bez ohľadu na to, či bol vyplácaný mesiac alebo päť rokov, sa vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj do 31. 8. 2026. Takže nič nesledujte a nekráťte.

Anna Dziakova
Kreditov priplatok

V r.2014 som predložila zamestnavatelovi osvedčenia a mal mi vystaviť platovy dekrét ako ste pisali následne som isla na PN a materskú .zamestnávateľ mi odmieta vystaviť dekrét spätne pretože som nepodala ziadost o vyplacanie príplatku ale ja som ich len informovala.Ako mám získať od zamestnávateľa dekrét ak mi ho odmieta vystaviť. O kreditoch riaditeľka vedela.Ekonomka mi to potvrdila sms spravou

Maria Pavlikova
Kreditový priplatok

Našla som si aj Vaše predchádzajúce otázky, ktoré sú vždy n inom mieste. Je vhodné, keď píšete o rovnakom probléme na tom istom mieste. Neviem ale, čo očakávate, ja som Vám napísala už všetko. Do 31. 8. 2019 sa žiadosť o uznanie kreditov a priznanie kreditového príplatku nepodávala. Táto povinnosť je až od 1. 9. 2019. Ak ste predložili osvedčenia, jednoznačne Vám mal zamestnávateľ vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu, ak Vám kredity uznal. Ak by Vám ich neuznal, mal Vás o tom písomne v súlade s § 47a ods. 11zákona č. 317/2009 Z. z. upovedomiť aj s odôvodnením. Právo je na Vašej strane. Ak nie je schodná takáto cesta, potom ostáva upovedomiť o tomto zriaďovateľa, prípadne inšpektorát práce, štátnu školskú inšpekciu, okresný úrad, odbor školstva v sídle kraja a posledné je podať žalobu v súlade s § 14 Zákonníka práce na súd.