4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dannicek
Kreditový príplatok

Dobrý deň,

chcela by som poprosiť o radu. Zamestnankyňa vykonala 17.4.2009 rigoróznu skúšku. Od 9/2009 do 6/2010 pracovala v školstve ako učiteľka na dohodu o pracovnej činnosti. Do pracovného pomeru v našej organizácii ako pedagogický zamestnanec nastúpila od 1.9.2010. Čiže kredity sme jej uznať za rigo nemohli, keďže nemala požadovanú prax.
Ako mala byť zaradená táto učiteľka?
Má teraz, keď splnila podmienku 3 rokov pedagogickej praxe nárok na kreditový príplatok, alebo jej jednoducho za rigoróznu skúšku nebudú priznané kredity?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. riaditeľ školy za vykonanú rigoróznu skúšku vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Vaša zamestnankyňa pracuje v školstve od 1. 9. 2010 a teraz (kedy?) splnila podmienku troch rokov pedagogickej praxe. Po priznaní kreditov jej bude vyplácaný kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Učiteľka je zaradená podľa plnenia kvalifikačnýh predpokladov a v zálosti od toho, či učí predmety svojej aprobácie v rozsahu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu jednej polovice svokej vyučovacej činnosti zníženej o jednu hodinu.

Dannicek
Kreditový príplatok

Ďakujem za odpoveď.
Takže akonáhle dosiahne zamestnankyňa 3 roky pg. praxe, tak jej automaticky priznáme kredity za vykonanú rigoróznu skúšku, aj keď v čase keď k nám nastúpila nárok na kredity nemala?
Konkrétne to vyzerá tak, že nastúpila 1.9.2010 a tri roky praxe dosiahla k 1.9.2013. Odvtedy sme jej mali vyplácať kreditový príplatok?
A aký dátum uvediem na osvedčení, ked skúšku vykonala ešte v 4/2009? Kredity budú mať platnosť od 1.1.2012 - 31.12.2018 alebo až po dosiahnutí 3 rokov praxe, t.j. 1.9.2013 - 31.8.2020?
A ešte jedna otázka, mala si požiadať ona o vydanie osvedčenia, alebo sme to mali urobiť automaticky.

Srdečná vďaka

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Za rigoróznu skúšku vydá riaditeľ školy v súlade s § 47 a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Musia byť splnené dve podmienky - vykonaná rigorózna skúška a tri roky pedagogickej praxe. Tri roky pedagogickej praxe získa pedagogický zamestnanec po troch rokoch pedagogickej činnosti. Ak to bolo 1. 9. 2013, tak to nie je teraz. V septembri 2013 mal riaditeľ školy vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku a od 1.10. 2013 mu vznikol nárok na vyplácanie kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Určite ste to mali urobiť automaticky, ak ste mali doklad v osobnom spise. Ak vydáte osvedčenie v januári 2016, doba platnosti bude od septembra 2013 do septembra 2020 s nárokom na doplatenie.