7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
revzhv123
Kreditový príplatok - nekvalif.učiteľka

Dobrý deň,

zamestnankyňa ma ukončené úpl.str.vzdelanie, SPŠ Levoča : št.odbor vychovávateľstvo., VŠ I stupňa :UMB PF B.Bystrica odbor pedagogika, št.program: pedagogika a VŠ II stupňa UMB PF B.Bystrica odbor pedagogika, št.program sociálna pedagogika.
Pracovala v ŠKD, kde sa kontinuálne vzdelávala a získala 37 kreditov, ktoré jej boli uznané pre prácu vychovávateľky a bol jej vyplácaný 6% kreditový príplatok.
Od 01.09.2016 pracuje ako učiteľka ZŠ - učí AJ, je zaradená v 9.plat.triede ako nekvalifikovaná. Má nárok na vyplácanie kreditového príplatku???

ďakujem

317_2009
#odpoved

Dobrý deň,
neuviedli ste druh a názov kontinuálneho vzdelávania za kt. bolo 37 kreditov získaných. Uveďte prosím druh, názov a pre aku kateg. PZ/OZ bolo kontinualne vzd. urcene.
ďakujem

revzhv123
kont.vzd.

Kontinuálne vzd. absl. tieto:
-1. inovačné s názvom ,,Aktivizujúce metódy vo výchove"(ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) určené pre kateg, PZ : učiteľov pre predprimárne, primárne, pre nižššie stredné vzdelávanie.......vychovávateľov.... počet kreditov 24 .
2. akualizačné s názvom ,,Akutálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít" pre kateg. PZ : učiteľ pre primárne, nižšie stredné vzdelávanie, vychovávateľ, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa počet kredeitov 13.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Vami uvádzané kontinuálne vzdelávania boli určené pre kategóriu učiteľ aj kategóriu vychovávateľ. Ak dané kontinuálne vzdelávanie bolo zaradené v pláne kontinuálneho vzdelávania a je vhodné pre potreby školy, nevidím dôvod na ich neuznanie. Skutočnosť, že je učiteľka nekvalifikovaná, bolo potrebné zvažovať pri prijímaní do pracovného pomeru, ale na uznanie kreditov a vyplácanie kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. nemá vplyv.

MM11974
kontinuálne vzdelávanie

Dobrý deň, pridávam otázku ohľadom kontinuálneho vzdelávania a uznávania kreditov: nám je umožnené len jedno vzdelávanie za rok,, čo znamená, že do plánu kontivzdelávania sme si mohli zaradiť len dve vzdelávania, teda jedno v prvom polroku a jedno v druhom polroku. V prípade, že sa dané vzdelávanie nenaplní, nemáme možnosť náhrady a teda ani získania kreditov. Príkaz ohľadom vzdelávania bol vydaný na základe nedostatku finančných prostriedkov na vyplácanie. Môžem sa spýtať, či takéto vyjadrenie je v súlade so zákonom? Ďakujem.

317_2009
odpoved MM11974

Ano je v sulade s legislativou. Plan KV je na skolsky rok, Vami uvadzany priklad je teda odkomunikovany aj so zriadovatelom, kt. na zaklade neho vycleni financne krytie (fin. prostriedky) na dane obdobie a v pripade absolvovania uvedenych vzdelavni PZ a OZ poskytuje zamestnavatelovi aj financne plnenie na kreditove priplatky. Je teda na zamestnancovi, aby nim uvedene vzdelavanie aj absolvoval.

MM11974
kontinuálne vzdelávanie

Srdečne ďakujem za odpoveď.