1 príspevok / 0 nový
pam
Kreditový príplatok - profesijný - prerušenie vyplácania u prechádzajúceho zamestnávateľa

Pani Pavlíková, učiteľ nastupuje do zamestnania november 2019. U predchádzajúceho zamestnávateľa nemal vyplácaný kreditový príplatok do 31. 8. 2019, lebo tam pracoval ako administratívny pracovník. U iného predchádzajúceho zamestnávateľa u ktorého bol v pracovnom pomere ako učiteľ, mal vyplácaný kreditový príplatok do 6/2016
Môžeme pokračovať vo vyplácaní profesijného príplatku od novembra 2019 ak bolo vyplácanie kreditového príplatku prerušené v roku 2016?

ďakujem za odpoveď