18 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Rainbow5
Kreditový príplatok - profesijný rozvoj 1.9.2019

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. V decembri 2018 sme nášmu zamestnancovi vystavili Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku. Rigoróznu skúšku vykonal 8.1.2013. Nakoľko mu osvedčenie za spomínanú skúšku nevystavil predchádzajúci zamestnávateľ, minulý rok o to požiadal nás (aby mal aj naďalej vyplácaný kreditový príplatok).V osvedčení sme mu uznali 60 kreditov a platnosť sme uviedli do 7.1.2020. Podľa novely zákona o pedagogických zamestnancoch platnej od 1.9.2019 - § 32g – by sa mal priznaný kreditový príplatok vyplácať až do augusta 2026. Ďalej sa v tejto novele v § 87 čl. 7 uvádza, že „ rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1.9.2019.“ Môžeme mu prosím Vás kreditový príplatok na základe vyššie uvedeného osvedčenia vyplácať až do toho augusta 2026? Keďže kredity získali v roku 2018 neobmedzenú platnosť? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Ema27
získané kredity

Dobrý deň, poprosím o radu. Získala som 60 kreditov, ktoré chcem použiť k 1.atestácii do konca augusta. Je potrebné komunikovať s vedením školy o získaných kreditoch, pokiaľ ich nechcem preplácať , ale idem ich hneď použiť? Myslím, či má niečo riaditeľ odsúhlasiť , okrem podpísania Žiadosti o atestáciu. Ďakujem

Maria Pavlikova
Získané kredity

Takto sa to nerobí. Ak ste ukončili kontinuálne vzdelávanie a získali 60 kreditov, tak príslušné osvedčenia predložíte zamestnávateľovi a on posúdi, či Vám ich uzná alebo nie pre účely vyplácania kreditového príplatku. Prihlášku na atestáciu dáte podpísať riaditeľovi. Až keď úspešne vykonáte atestáciu a donesie vysvedčenie o jej vykonaní, vtedy Vám zastavia vyplácanie kreditového príplatku a zohľadnia vykonanú atestáciu. Ešte píšete len prihlášku, myslím, že atestácia je ešte ďaleko.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok - profesijný rozvoj 1.9.2019

V podstate o kreditovom príplatku uvažujete správne. Vydáte osvedčenie a budete vyplácať kreditový príplatok, resp. od 1. 9. 2019 príplatok za profesijný rozvoj do augusta 2026. Citujem časť Vašej otázky "Ďalej sa v tejto novele v § 87 čl. 7 uvádza, že „ rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1.9.2019.“ - tu by som Vás chcela usmerniť, že zákon č. 138/2019 Z. z. nie je novela, ale celý zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý nahradí zrušený zákon č. 317/2009 Z. z. a rozširujúce štúdium, nech je vykonané podľa hociktorého zákona a hocikedy nie je v žiadnom prípade rigorózna skúška.

Vincentka
Kredity

Dobrý deň,
chcem odovzdať atestačnú prácu do konca mesiaca, no neviem či môžem použiť použiť kredity platiace do 21.11.2019, alebo musia byť platné v čase atestačnej skúšky? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kredity

Osvedčenie o kontinuálnom vzdelávaní, na ktorom je uvedená platnosť do 21. 11. 2019 majú neobmedzenú platnosť. Môžete ich v súčasnosti uplatniť na vykonanie atestácie.

SimaIva
info

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na zaradenie do platobnej triedy. Mám ukončený II.stupeň VŠ špeciálna pedagogika. Pracujem ako samostatný pedag.pracovník v Centre pre deti a rodinu. Pracujem tam už viac rokov. Ďakujem

fialienka
kredity

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť ohľadom kreditov. V súčasnosti mám uznaný kreditový príplatok za 60 kreditov, ktorý sa mi už vypláca a teda by sa mal vyplácať až do roku 2026. Do konca augusta však chcem odovzdať 2. atestačnú prácu. Minulý rok som ukončila predatestačné vzdelávanie, takže k žiadosti potrebujem iba 30 kreditov. Okrem 60 kreditov, za ktoré mám uznaný príplatok, mam ešte dalších 30 kreditov. Logicky mi vychádza, že ak nechcem prísť o 12 percentný príplatok za kredity, na vykonanie atestácie by som mala použiť tých 30 kreditov, ktoré sa mi zatiaľ neuplatnujú. Je to však možné, keď atestáciu vykonám až neskôr a až v deň vykonania atestácie prichádzam o 30 kreditov. Nechcela by som prísť o tie, ktoré sa mi preplácajú, lebo po 31.8. si už tých dalších 30 nebudem môcť uplatniť. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kredity

Kreditový príplatok sa od 1. 9. 2019 bude vyplácať ako príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2026. Ak budú vyžadovať na vykonanie atestácie predložiť osvedčenia s 30 kreditmi, predložíte tie, za ktoré sa Vám nevypláca kreditový príplatok. Zamestnávateľ bude postupovať podľa zákona, prípadne usmernenia z MŠVVaŠ SR.

fialienka
kredity

Ďakujem za odpoveď.

Melania123
Kredit po materskej

Dobrý deň od septembra 2019 nastupujem po materskej a rodičovskej dovolenke do práce musím žiadať zamestnávateľa písomne o pokračovanie preplacania kreditov ktore mi boli prerusene v roku 2017 z dovodu rodičovskej
dovolenky ďakujem

Maria Pavlikova
Kredit po materskej

Kredity, resp. vyplácanie kreditového príplatku sa neprerušuje. Aj počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky ste mali vystavené oznámenie o výške a zložení funkčného platu, kde mal figurovať kreditový príplatok, ak Vám ho zamestnávateľ uznal. Ak nie, požiadajte o pokračovanie vyplácania príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z.

Annie
Pracovné úväzky nad 100%

Dobrý deň, pani Pavlíková, prosím Vás, chcem sa spýtať, či jeden zamestnanec môže mať u jedného zamestnávateľa 2 pracovné zmluvy. Konkrétne sa jedná o to, že naša vychovávateľka, ktorá je na 100 % úväzok v školskom klube by vykonávala aj pracu asistenta učiteľa v základnej škole, čo je 43 % úväzok. Je to prosím Vás možné? Ak áno, na čo si musíme dať pozor, aby sme neporušili zákonník práce. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovné úväzky nad 100 %

V prípade Vášho zamestnanca sa nejedná o pracovný úväzok nad 100 %, ale o dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa. Je o možné a je to v súlade s § 50 Zákonníka práce. Dávať pozor si musíte na to, aby bola v prvom rade preukázaná dochádzka v knihe dochádzky za každý pracovný pomer zvlášť a aby si zamestnankyňa plnila svoje povinnosti.

katkuz
vyuzitie kreditov

Dobrý deň, v máji 2019 som ukončila aktualizačné vzdelávanie, za ktoré som získala 14 kreditov. Bude mi toto vzdelávanie uznané pre vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Využitie kreditov

Kontinuálne vzdelávanie, za ktoré sa získavali kredity dňom 31. 8. 2019 končí. Kreditový príplatok sa už nebude vyplácať. Od 1. 9. 2019 sa bude vyplácať príplatok za profesijný rozvoj za vzdelávania absolvované po tomto termíne. Ak Vám do 31. 8. 2019 zamestnávateľ nevyplácal kreditový príplatok, tak príplatok za profesijný rozvoj Vám od 1. 9. 2019 nebude vyplácať.

marcella
kredity získané 22.8.2019

Dobrý deň, ak som dobre pochopila, tak kredity získané 22.8.2019 sa nedajú uplatniť na kreditový príplatok - príplatok za profes. rozvoj od 1.9.19? Keby ich získala ešte v júli, kreditový príplatok by už dostávala v auguste, tak by nebol problém?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
kredity získané 22.8.2019

Áno, v súčasnosti je to tak. Možno sa to zmení nejakou novelou zákona alebo metodickým usmernením.