7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Rainbow5
Kreditový príplatok - profesijný rozvoj 1.9.2019

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. V decembri 2018 sme nášmu zamestnancovi vystavili Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku. Rigoróznu skúšku vykonal 8.1.2013. Nakoľko mu osvedčenie za spomínanú skúšku nevystavil predchádzajúci zamestnávateľ, minulý rok o to požiadal nás (aby mal aj naďalej vyplácaný kreditový príplatok).V osvedčení sme mu uznali 60 kreditov a platnosť sme uviedli do 7.1.2020. Podľa novely zákona o pedagogických zamestnancoch platnej od 1.9.2019 - § 32g – by sa mal priznaný kreditový príplatok vyplácať až do augusta 2026. Ďalej sa v tejto novele v § 87 čl. 7 uvádza, že „ rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1.9.2019.“ Môžeme mu prosím Vás kreditový príplatok na základe vyššie uvedeného osvedčenia vyplácať až do toho augusta 2026? Keďže kredity získali v roku 2018 neobmedzenú platnosť? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Ema27
získané kredity

Dobrý deň, poprosím o radu. Získala som 60 kreditov, ktoré chcem použiť k 1.atestácii do konca augusta. Je potrebné komunikovať s vedením školy o získaných kreditoch, pokiaľ ich nechcem preplácať , ale idem ich hneď použiť? Myslím, či má niečo riaditeľ odsúhlasiť , okrem podpísania Žiadosti o atestáciu. Ďakujem

Maria Pavlikova
Získané kredity

Takto sa to nerobí. Ak ste ukončili kontinuálne vzdelávanie a získali 60 kreditov, tak príslušné osvedčenia predložíte zamestnávateľovi a on posúdi, či Vám ich uzná alebo nie pre účely vyplácania kreditového príplatku. Prihlášku na atestáciu dáte podpísať riaditeľovi. Až keď úspešne vykonáte atestáciu a donesie vysvedčenie o jej vykonaní, vtedy Vám zastavia vyplácanie kreditového príplatku a zohľadnia vykonanú atestáciu. Ešte píšete len prihlášku, myslím, že atestácia je ešte ďaleko.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok - profesijný rozvoj 1.9.2019

V podstate o kreditovom príplatku uvažujete správne. Vydáte osvedčenie a budete vyplácať kreditový príplatok, resp. od 1. 9. 2019 príplatok za profesijný rozvoj do augusta 2026. Citujem časť Vašej otázky "Ďalej sa v tejto novele v § 87 čl. 7 uvádza, že „ rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1.9.2019.“ - tu by som Vás chcela usmerniť, že zákon č. 138/2019 Z. z. nie je novela, ale celý zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý nahradí zrušený zákon č. 317/2009 Z. z. a rozširujúce štúdium, nech je vykonané podľa hociktorého zákona a hocikedy nie je v žiadnom prípade rigorózna skúška.

Vincentka
Kredity

Dobrý deň,
chcem odovzdať atestačnú prácu do konca mesiaca, no neviem či môžem použiť použiť kredity platiace do 21.11.2019, alebo musia byť platné v čase atestačnej skúšky? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kredity

Osvedčenie o kontinuálnom vzdelávaní, na ktorom je uvedená platnosť do 21. 11. 2019 majú neobmedzenú platnosť. Môžete ich v súčasnosti uplatniť na vykonanie atestácie.

SimaIva
info

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na zaradenie do platobnej triedy. Mám ukončený II.stupeň VŠ špeciálna pedagogika. Pracujem ako samostatný pedag.pracovník v Centre pre deti a rodinu. Pracujem tam už viac rokov. Ďakujem