2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lukáčová Helena
Kreditový príplatok u dvoch zamestnávateľov súčasne.

Učiteľka ZUŠ predložila tie isté osvedčenia o získaní 60 kreditov u dvoch súčastných zamestnávateľov. Patrí jej kreditový príplatok u obidvoch zamestnávateľov?

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok u dvoch zamestnávateľov súčasne

Zamestnanec predloží zamestnávateľovi osvedčenie o absolvovanom kontinuálnom vzdelávaní a o počte získaných kreditov. Riaditeľ školy posúdi v súlade s § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. či absolvované kontinuálne vzdelávanie bolo v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávana, či bolo vykonané pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, v ktorej je zaradený alebo vyučovaný predmet učiteľa v závislosti od potrieb a zamerania školy. Následne, po zvážení priznané kredity uzná alebo neuzná pre účely vyplácania kreditového príplatku. V tejto súvislosti nemá povinnosť zisťovať a zohľadňovať, či zamestnanec predložil osvedčenie aj u iného zamestnávateľa. Zamestnanec môže poberať kreditový príplatok aj u viacerých zamestnávateľov.