4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bianka16
Kreditový príplatok v ZUŠ

Dobrý deň p. Pavliková,
som učiteľkou v ZUŠ. V roku 2012 som ukončila spolu s kolegyňou aj s p. riaditeľkou rovnaké kontinuálne vzdelanie určené pre podkategóriu ZUŠ , kde sme získali 19 kreditov. Následne v roku 2013 ja som si doplnila kontinuálne vzdelanie / samozrejme určené pre učiteľa ZUŠ / a získala osvedčenie s 15 kreditmi , čiže som už mala 34 kreditov. Odovzdala som osvedčenia p. riaditeľke, ale mi ich nechcela uznať, lebo osvedčenie bolo s názvom Riadenie kvality výchovy v školských zariadeniach a mne netreba nič riadiť...Medzitým so odišla na materskú dovolenku a momentálne p. riaditeľka každému vypláca kredity okrem mňa.
P. Pavlíková mám právny nárok na vyplácanie kreditov aj spätne ?? Musí mi p. riaditeľka priznať tie kredity ??? Tých 19 kreditov priznáva aj kolegyni a aj ona ich mám preplácané- platnosť tých sa končí už v januári 2018...
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok v ZUŠ

Riaditeľ školy uznáva získané kredity za kontinuálne vzdelávanie podľa § 47a ods.9 zákona č. 317/2009 Z. z. Posúdi, či bolo v pláne kontinuálneho vzdelávania, či kontinuálne vzdelávanie je vhodné pre potreby školy a pre akú kategóriu a podkategóriu bolo určené. Podľa môjho názoru riadenie výchovy nie je riadiaca činnosť, ktorú vykonáva len riaditeľ školy. Ak Vám kredity riaditeľ neuznal, mali ste možnosť podľa § 47b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. podať do 15 dní sťažnosť na okresný úrad v sídle kraja. Dnes môžete komunikovať s riaditeľkou, či neprehodnotí svoje pôvodné stanovisko a kredity Vám neuzná. Doba platnosti kreditov sa môže na žiadosť zamestnanca predĺžiť najviac o tri roky podľa § 46 ods. 5 uvedeného zákona. Právny nárok na výplatu kreditového príplatku, ak Vám ich riaditeľka neuznala a písomne to zdôvodnila, nemáte.

bianka16
Kreditový príplatok v ZUŠ

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte by som mala otázku : Kde možem podať žiadosť o predlženie kreditov, keďže som bola na materskej dovolenke- to možem uviesť ako dovod ?? Možem si o predlženie žiadať iba na ten čas , ktorý som bola na materskej dovolenke???
Riaditeľka mi na vyplatenie kreditov nedala písomnú odpoveď. Asi v tom prípade už nemožem nič podniknúť ...
Ďakujem ešte raz za Váš čas aj ochotu.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok v ZUŠ

Riaditeľ školy podľa § 47a ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z. vystaví písomné vyjadrenie o neuznaní kreditov s odôvodnením. Ak neodpovie, znamená to, že kredity uznal. Skúste opätovne podať písomnú žiadosť a žiadajte písomné vyjadrenie. Ak Vám riaditeľ kredity neuzná a písomne to zdôvodní, tak v súlade s § 47b ods. 1 citovaného zákona môžete podať sťažnosť na okresný úrad v sídle kraja. Podľa § 46 ods. 5 zákona môžete písomne požiadať zamestnávateľa o predĺženie platnosti kreditov o dobu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, a to najviac o tri roky. Je to uvedené priamo v zákone v citovanom paragrafe.