3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Putterova
KREDITOVÝ príplatok VERZUS 12.PT ?

PROSÍM o informáciu-Mám 58 rokov, 35 rokov prax, kvalifikáciu 1. stupeň ZŠ, získaných 169 kreditov (vzdelávanie ANJ pre 1. stupeň ukončené 2013, so súhlasom školy, aj vyučujem ako jediná ANJ na 1. stupni ZŠ). Priznaný kreditový príplatok (za vzdelávanie v ANJ) v množstve 60 kreditov mi po 6 mesiacoch preplácania riaditeľka ukončila.
-Zdôvodnila to vysvetlením, že nakoľko som v máji 2014 absolvovala 2. atestáciu za ktorú mám 12 PT, nemôžem poberať aj 12 PT aj preplatenie 60 kreditov. Nech si vyberiem- kredity verzus 12 PT.
-Sledujem zákony, fórum...ale s takýmto výkladom či problémom pedagóga som sa nestretla. Pani riaditeľka trvá na svojom, dokola opakuje, že ona má právo odňať priznané kredity, aj keď boli už uznané.
-Príčina? to netuším, no myslím že neprajnosť a závisť. PROSÍM o odpoveď, či má riaditeľka právo zobrať príplatok za 60 kreditov, keď som si zo získaných 169 kreditov dala 60 na preplatenie a 60 použila na 2. atestáciu?
-Existuje zákon, že mi preplatia kredity po čase, napr. po 3,5 roku keď pôjdem do dôchodku a nakoľko potom nemusí byť už riaditeľkou? Som bezradná, a na svoj vek a roky v školstve veľmi sklamaná. Nebola som vydatá, celý svoj život som venovala školstvu a úprimne- posledné roky k dôchodku, moje úsilie...a výsledok nemá cenu ani poštovej známky. Ďakujem za pochopenie a odpovedanie.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok verzius 12. PT

Postup Vášho zamestnávateľa nie je správny a nevychádza zo žiadneho právneho predpisu. Takýto postup nemôže byť upravený ani vnútornou smernicou. Riaditeľka školy má právo priznané kredity vzdelávacou inštitúciou neuznať, ale musí to urobiť so zdôvodnením, a to v súlade s § 47a ods. 12 zákona č.317/2009 Z. z. Keďže tak neurobila a 6 mesiacov Vám kreditový príplatok vyplácala, nevidím dôvod na jeho pozastavenie.Za uvedené vzdelávanie Vám patrí kreditový príplatok vo výške 12 % a po vykonaní druhej atestácie, aj keď ste si na jej vykonanie uplatnili 60 kreditov naďalej 12 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej ste zaradaná. Kreditový príplatok by Vám patril, aj keby ste anglický jazyk nevyučovala. Čo sa týka doplatenia zastaveného kreditového príplatku, žiadajte o to čím skôr, pretože dobu platnosti kreditov, ktorá je uvedená na osvedčení, je potrebné rešpektpvať.

Jana Putterova
VĎAKA

... zo srdca VĎAKA, lebo táto pomoc voči mne, ako neznámej učiteľke, je viac ako ľudskosť!