4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sigrenka
Kreditový príplatok za rigorózne konanie

Dobrý deň, potrebujem poradiť, lebo sa nikde neviem dopátrať k informáciám.
V roku 2010 som vykonala rigoróznu skúšku. Keďže som ešte nemala 3 roky praxe, riaditeľ školy, na ktorej som pracovala, mi samozrejme kredity neuznal. 3 roky praxe som dosiahla dňa 30.6.2013, čo bol zároveň môj posledný deň v práci, mala som zmluvu na dobu určitú (takže ešte nemal dôvod mi kredity uznať). Potom som šla na materskú. Zamestnaná som od 1.9.2019 už na inej škole. Riaditeľka mi kredity uznať nechce, keďže podľa toho nového zákona už riaditelia nevydávajú a nemôžu vydávať osvedčenia o uznaní kreditov. Čo môžem v takomto prípade robiť? Jeden i druhý riaditeľ pravdepodobne postupovali správne, avšak podľa logického uváženia (rigorózna skúška a tri roky praxe - splnené dňom 30.6.2012) mi tých 60 kreditov naozaj patrí? Ako nový zákon rieši rigorózne konanie?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok za rigorózne konanie

Tri roky pedagogickej praxe ste získali aj 30. 6. 2012 aj 30. 6. 2013. Osvedčenie Vám nikto v minulosti nevydal. Od 1. 9. 2019 sa osvedčenia nevydávajú, ani kredity sa nepriznávajú. Nový zákon neobsahuje žiadne ustanovenie o rigoróznych skúškach.

MajaG
Kreditový príplatok za rigoróznu skúšku

Dobrý deň,

v roku 2004 som získala titul Mgr. v kombinácii predmetov ANJ a GEO a v roku 2006 som spravila rigoróznu skúšku z GEO a získala titul PaedDr. Po nadobudnutí trojročnej praxe, čo bolo 1.1.2012, mi riaditeľ gymnázia uznal 60 kreditov získaných za rig. skúšku a tým kreditný príplatok. Vzápätí som odišla na materskú dovolenku (marec 2012) a po skončení rodičovskej dovolenky som už pracovala v inom obore. Do školstva som nastúpila opäť až tento rok, 1.9.2020.
Viete mi, prosím, povedať, či mi patrí kreditový príplatok, alebo jeho platnosť už vypršala? Prakticky som ho mala vyplácaný len dva mesiace.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok za rigoróznu skúšku

Riaditeľ školy Vám vydal osvedčenie o priznaní 60 kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku, kde uviedol aj dátum, dokedy kredity platia. Ja Vaše osvedčenie nemám k dispozícii.