1 príspevok / 0 nový
monika b.
Kreditový príplatok za rigorózne štúdium - PhDr. - nepedagogický odbor

Dobrý deň pani Pavlíková! Chcela by som sa Vás opýtať na kreditový príplatok za rigoróznu skúšku, ktorú som vykonala v študijnom odbore 3.3.15. manažment dňa 6.6.2012. Pracujem ako učiteľka ekonomických predmetov na strednej odbornej škole od 1. novembra 2014. Samozrejme som musela absolvovať DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov), ktoré som aj úspešne ukončila 17.5.2017. Som samostatný pedagogický zamestnanec. O možnosti získavať kredity za rigorózne štúdium som sa dozvedela až teraz vo februári. Včera som poslala zamestnávateľovi žiadosť o priznanie kreditov, vydanie osvedčenia a vyplácanie kreditového príplatku za vykonanie rigoróznej skúšky. Dostala som takú (zatiaľ neoficiálnu) odpoveď, že s týmto sa ešte nestretli a je otázne, či za rigoróznu skúšku vykonanú v nepedagogickom odbore mi môžu priznať kredity. Kredity by som chcela využiť na získanie 1. atestácie. Moja otázka teda znie, či existuje takáto podmienka (t.j. rigorózna skúška by nemala byť vykonaná v nepedagogickom odbore) a či bola moja žiadosť v súlade s platnými zákonmi? Ďakujem za Vašu odpoveď.