12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Eva Vernickova
kredity

 Dobrý deň, prosím Vás mohli by ste mi odpovedať či mám podľa novely zákona 317/2009 nárok na priznanie 60 kreditov, keď som absolvovala rigoróznu skúšku 24.01. 2011, mám odučených 24 rokov. Ďakujem.

ViolaRafaelova
Kredity

Tiež by som rada poznala odpoveď, z MŠ mi zatiaľ nik neodpovedal a ako to tu sledujem, veľa otázok je nezodpovedaných.

Anonymous
Pozrite si paragraf 61a

Pozrite si paragraf 61a odseky 4 a 10 a paragraf 47a odsek 5 zakona 390/2011!

rusnakova.sylvia
V mojom prípade sa tiež

V mojom prípade sa tiež odvolávajú na § 61a, no mne to nejako nepasuje.Podľa tohto § nemám nárok na kredity na rozširujúce štúdium špec. pg. ukončené v 2003.Vedel by mi to niekto jednoduchšie vysvetliť?

Anonymous
kredity za štátnu jazykovú skúšku

Ja som vykonala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka v roku 1998. Mám vyše 20 rokov pedagogickej praxe a vyzerá to tak, že nárok na 60 kreditov nemám. Mala som ju robiť až po roku 2009 :-(. Alebo sa mýlim?
Podobne je to aj s rigoróznou skúškou. Vyzerá to tak, že mi skôr narodení buďme radi, že nám neodoberú aj vysokoškolský diplom!

Anonymous
kredity za štátnu jazykovú skúšku

My skôr narodení je samozrejme s "y". To len aby som neprišla aj o maturitné vysvedčenie :-)

ViolaRafaelova
Nerada to priznávam, ale

Nerada to priznávam, ale vyzerá to tak ako vravíte. Kým zo zákona vyplýva že za rigoróznu skúšku sa priznáva 60 kreditov,posledná verzia na Raabe upresňuje, že sa prizná len tým, ktorí získajú titul až po 1.1.2012. Napíše niekto, že sa mýlim? Kiežby...

Renata Klemanova
Dobrý deň, so záujmom som

Dobrý deň, so záujmom som čítala vaše príspevky v domnienke, že sa dozviem niečo viac. Ja som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky ešte v roku 1993, mám vysokoškolské vzdelanie a tiež som dúfala, že dostanem 60 kreditov( pretože píšu že to patrí tým, ktorým nebola do 31.12.2011 priznaná 1. atestácia za štúdium) ale smola pýtali sme sa na to aj na Krajskom školskom úrade a povedali, že to platí až pre tých, čo ukončia po 1.1.2012. Takže naozaj budú všetky výhody platiť iba mladým? Ako podotkla kolegyňa:"len, aby nám starším nezobrali aj diplomy."

ViolaRafaelova
Kredity

Usmernenie ku priznávaniu kreditov majú riaditelia škôl zo strany KŠÚ. Treba sa opäť informovať, pretože bola nejednotnosť. Teraz by mali mať vo veciach jasno. Prax ukazuje, že sa treba radšej v tej istej veci informovať na viacerých miestach.

Anonymous
kredity v zmysle novely zákona č. 390/2011

Dobrý večer,
na stránke www.minedu.sk , v časti Zamestnanci rezertu, je zverejnený komentár k novele zákona aj s mnohými príkladmi. ( Komentár § 61a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.)
Verím, že tu mnohí nájdeme odpovede na naše otázky.
M.Šturmová

Beata Paulikova
kredity v zmysle novely zákona č. 390/2011

Dobrý deň,
tiež odporúčam preštudovať na stránke www.minedu.sk v časti Zamestnanci rezortu komentár k novele zákona č. 317/2009. Ja som absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka v roku 2008 a mám 23 rokov pedagogickej praxe. Najprv to vyzeralo tak, že 60 kreditov mi patrí, potom zase že nie, lebo som mala vykonať štátnu skúšku až po prijatí zákona /čo sa mi zdalo totálne nespravodlivé/, teraz to vyzerá, že kredity mi patria. Informovala som sa na odbore školstva a pomohla mi veľmi moja riaditeľka.

dorka.Novotna
Kredity

dobrý deň
mám ukončené vysokoškolské vzdelanie technického smeru 2. stupňa a doplnkové pedagogické štúdium, ktoré ma oprávňuje na vyučovanie odborných predmetov na strednej škole. Od roku 2010 pracujem ako učiteľka na ZŠ.Keďže som bola nekvalifikovaná, mala som platovú triedu 9.V auguste 2012 som ukončila rozširujúce štúdium matematiky, čím som získala kvalifikáciu pre vyučovanie na ZŠ a riaditeľ mi zvýšil platovú triedu na 10 -tku. Mám ešte nárok aj na získanie 60 kreditov, ktoré priznáva riaditeľ? Ako učiteľka pracujem štvrtý rok a na platovom dekréte mám uvádzanú prax 12 rokov. Ktorá prax je rozhodujúca pre vykonávanie atestačnej skúšky?
ďakujem