1 príspevok / 0 nový
Maria Ozogarova
Kredity

Nasa veduša OŠ tvrdí, že odbor školstva nemá peniaze na kreditové príplatky pre učiteľky materskej školy. Odkiaľ ma žiadať peniaze na dofinancovanie? Tvrdí, že pre MŠ sa vyplácajú kreditové príplatky iba z podielových daní.