1 príspevok / 0 nový
Maria Ozogarova
Kredity

Naša vedúca OŠ tvrdí, že odbor školstva nemá peniaze na kreditové príplatky pre učiteľky materskej školy. Odkiaľ má žiadať peniaze na dofinancovanie? Tvrdí, že pre MŠ sa vyplácajú kreditové príplatky iba z podielových daní.