4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lubica Vranska
Kredity

Dobrý deň,

máme pracovníčku - p. učiteľku na druhom stupni, sme základná plnoorganizovaná škola.
V júni 2009 získala vzdelanie - magisterské - Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. V júni 2011 vykonala rigoróznu skúšku v tomto istom odbore. V roku 2014 si doplnila rozširujúcim štúdiom vzdelanie o predmet Slovenský jazyk a literatúra, vyučuje na našej škole práve slovenský jazyk. Ako jej majú byť uznané kredity, za rigoróznu skúšku aj za rozširujúce štúdium, neuplatnilla si ako náhradu 1. atestácie. Je možné dať 60 kreditov za doktorát v inom študijnom odbore? Je doplnenie predmetu SJ a L uznať ako tretí predmet k učiteľstvu profesijných predmetov na základnej škole? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity

Vzhľadom k tomu, že od 1. 11. 2009 sa náhrady kvalifikačných skúšok neuznávajú, tak ste jej ani nemohli uznať túto náhradu. Za vykonanú rigoróznu skúšku a za rozširujúce štúdium ste jej mali vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov a vyplácať kreditový príplatok za podmienky troch rokov pedagogickej praxe. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie slovenského jazyka získala v roku 2014, tak vtedy ste ju zaradili do kariérového stupňa samostatná učiteľka. Je jedno, či slovenský jazyk je tretí predmet, je to plnenie kvalifikačného predpokladu.

Lubica Vranska
Kredity

Ďakujem veľmi pekne, osvedčenie sme jej vydali a tiež má za dané kredity 12% príplatok. Mala viac ako tri roky ped. praxe. Za rozširujúce štúdium jej už kredity neprináležia - chápem to dobre?

Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity

Aj za rozširujúce štúdium ste jej mali vydať osvedčenie i napriek tomu, že 60 kreditov má za rigoróznu skúšku. Môže ich použiť na vykonanie atestácie. Od 1. 9. 2015 sa kredity za rozširujúce štúdium nepriznávajú, ale jej vznikol nárok ešte pred novelou zákona a tie sa nestornujú, ostávajú v platnosti po dobu sedem rokov od vzniku nároku.