3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jankapries
Kredity

Dobrý deň,

prosím Vás o stanovisko:

Pracujem v školstve od roku 1987. V tom období bola naša stredná škola učilišťom. Od roku 2001 sa združila s ďalšou školou. Do pracovného pomeru som nastúpila ako absolventka strednej školy s úplným stredným vzdelaním a so štátnou jazykovou skúškou z anglického jazyka (všeobecná ŠJS). V období nástupu do pracovného pomeru som podľa vtedy platnej vyhlášky spĺňa podmienky na vyučovanie anglického jazyka na strednej škole. Pri združení oboch škôl som nebola prepustená, ale ma prebrala nastupujúca nová škola (bol dodržaný prechod práv a povinností podľa Zákonníka práce), takže v strednej škole pracujem dodnes. Vzdelanie som si nedopĺňala. Po prijatí zákona 317/2009 som nekvalifikovaná, lebo nemám VŠ II. stupňa. Po prečítaní zákona 317 som nikde nenašla ustanovenie, že nemám ako "nekvalifikovaná" nárok na 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku. Je tam formulácia "Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej skúšky."

Viem, že na niektorých školách priznal riaditeľ kredity rovnako "nekvalifikovaným" učiteľom ako ja.

Prosím Vás, mám na tých 60 kreditov nárok?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity

Paragrafové znenie, ktoré citujete zo zákona je aktuálne a vzťahuje sa aj na Vás. Nebudem posudzovať Vašu kvalifikovanosť, resp. nekvalifikovanosť, ale kredity za štátnu jazykovú skúšku Vám patria, rovnako ako aj vyplácanie kreditového príplatku.

jankapries
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za odpoveď.