4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
racmirvoj
Kredity

V školstve pracujem 30 rokov ako učiteľ odborných predmetov na strednej škole. Celú dobu som bol kvalifikovaný. Až po poslednej inšpekcii je výrok, že som nekvalifikovaný. Mám ukončené VŠ II. stupňa neučiteľské (vojenská VŠ) + DPŠ. Chcem sa spýtať, či mi zamestnávateľ zoberie aj kreditový príplatok, keďže ma zaraďuje do 9. platovej triedy ako nekvalifikovaného. Môžem ako nekvalifikovaný získavať kredity?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kredity

Učiteľ je tzv. nekvalifikovaný z viacerých dôvodov. Nepíšete žiadne podrobnosti ani o vzdelaní ani o získaných kreditoch, takže odpoviem všeobecne. Ak Vám riaditeľ uznal získané kredity za kontinuálne vzdelávanie a žiadna zmena v zaradení do kategórie nenastala, zníženie platovej triedy nie je dôvodom na ododbratie kreditového príplatku.

racmirvoj
Riaditeľ mi kredity uznal.

Riaditeľ mi kredity uznal. Získal som ich aktualizačným a inovačným vzdelávaním. Vzdelávacie inštitúcie mi vydali o absolvovaní osvedčenia s uvedením počtu kreditov.
Pred inšpekciou som bol zaradený do 11. platovej triedy (celých 30 rokov mi bola uznaná kvalifikácia na učiteľ odborných elektrotechnických predmetov) a poberal som kreditový príplatok vo výške 2 x 6 %.
Po ukončení inšpekcie a jej výroku, že som nekvalifikovaný ma zamestnávateľ preradil do 9. platovej triedy, lebo som sa stal "nekvalifikovaným". Podrobnosti napísať neviem, lebo záznam ich neobsahuje. Ja sám tomu nerozumiem.
Jednoducho som nekvalifikovaný.
Riešim to, či mi priznané kredity ako kvalifikovanému (11. PT pred inšpekciou), môžu zostať aj ako "nekvalifikovanému" (9. PT po inšpekcii) a či mi bude aj naďalej vyplácaný kreditový príplatok vo výške 2 x 6 % ako doteraz.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kredity

Aj na Vašu doplňujúcu otázku som Vám vlastne odpovedala. Ak Vám riaditeľ kredity uznal, tak nie je dôvod teraz meniť rozhodnutie o ich uznaní. Budú sa Vám vyplácať z 9. platovej triedy.