6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Chuda
kredity

Dobrý deň, p. Pavlíková.
chcela by som Vás poprosiť o informáciu, či som správne pochopila, že ak riaditeľ základnej školy uzná aj kredity určené pre podkagóriu učiteľ strednej alebo strednej odbornej školy je to v poriadku?
Je to na rozhodnutí riaditeľa, či získané kredity súvisia s potrebami školy, či súvisia s vyučovaným predmetom.

Ďakujem za informáciu

Maria Pavlikova
Kredity

Je na rozhodnutí riaditeľa školy, či získané kredity učiteľovi uzná v súlade s § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. Kontinuálne vzdelávanie by malo byť vopred naplánované v pláne kontinuálneho vzdelávania, malo by byť určené pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, ktorej je zaradený a pre ktorú spĺňa kvalifikačné predpoklady a malo by súvisieť s jeho vyučovaným predmetom. Takto je to uvedené v zákone.

AnnaIv
Kredity

Dobrý deň,
prosím o odpovede na niekoľko otázok:
1. do započítanej praxe učiteľa sa ráta aj obdobie na materskej a rodičovskej dovolenke (RD)?
2. Koľko pedagogickej praxe musí mať učiteľ, aby mohol požiadať o vykonanie 1. atestačnej skúšky?
3. Môže sa učiteľ na RD prhlásiť na akreditované vzdelávania?

Ďakujem za odpovede a prajem krásny deň.

Maria Pavlikova
Kredity

1. Do započítanej praxe učiteľa sa ráta aj obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, a to v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) bod 1 a 2 a bod 5 zákona č. 553/2003 Z. z. Na jedno dieťa možno zarátať najviac tri roky, na dve a viac detí spolu najviac šesť rokov, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie.
2. Na prihlásenie sa na vykonanie atestácie podľa § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. nie je predpísaný počet rokov pedagogickej praxe, podmienkou je mať 60 kreditov alebo 30 kreditov a absolvovať prípravné atestačné vzdelávanie.
3. Aj počas čerpania RD sa môže učiteľ zúčastniť akreditovaného vzdelávania, a to v súlade s § 47 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.

AnnaIv
Publikácna činnosť

Dobrý deň, chcem sa opýtať prave mi vyšiel článok v zborníku 10 stranovy samozrejme s grafmi a tabuľkami. Som učiteľkou žiakov s autizmom a článok sa zameriava na syndróm vyhorenia u vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutim. Je nejaká lehota do ktorej si musim za článok požiadať o pridelenie kreditov ? Môže mi riaditeľ odmietnuť uznať kredity z dôvodu že téma priamo nesúvisí s mojou pracou, resp. z iných dôvodov. Ďakujem za odpoveď aj za tú predchádzajúcu, veľmi ste mi pomohli.

Maria Pavlikova
Publikačná činnosť

Ako odpoveď odcitujem presné znenie § 47a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Kredity za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov. Zo znenia textu vyplýva, že kredity za články sa nepriznávajú.