1 príspevok / 0 nový
MiriamNeu
kredity

Dobrý deň,

od 1.9.2019 bude prijímať nového zamestnanca, učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov. Do 31.8.2019 bol zamestnanec zamestnaný v inej škole, kde mal uznaný kreditový príplatok. V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke, takže sa mu nevypláca. Podľa nového zákona o pedagogických zamestnancoch sa v § 32 g píše, že kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31.12.2026. My sme mu ale kreditový príplatok neuznali. Môžeme brať do úvahy to, že poberal kreditový príplatok v inej škole?

Ďakujem