6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana1986
Kredity

Dobrý deň p. Pavlíková,

chcela by som sa opýtať...
Máme zamestnankyňu, ktorá si urobila kredity v roku 2018, ale si o kreditový príplatok nepožiadala. Nemá zmenu zamestnávateľa, stále pracuje u rovnakého zamestnávateľa. Je možné aby jej tento zamestnávateľ priznal v tomto období kreditový príplatok na základe žiadosti dodatočne resp. spätne aj keď už kreditový príplatok neexistuje? Prináleží jej vôbec tento kreditový príplatok resp. príplatok za profesijný rozvoj? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kredity

Do 1. 9. 2019 zamestnanec nemusel žiadať o uznanie kreditov. Predložil osvedčenie riaditeľovi a ten buď uznal kredity a priznal kreditový príplatok alebo nie. Ak riaditeľ školy neuzná kredity, vystaví o tom v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. písomné vyjadrenie z odôvodnením. Z Vašej otázky som sa nič potrebné nedozvedela, neviem zaujať stanovisko.

Zuzana1986
Kredity

Áno, len táto zamestnankyňa nepredložila ani toto osvedčenie zamestnávateľovi v roku 2018, ona na to zabudla, a až teraz si na to spomenula resp. až teraz doniesla osvedčenie...Tak či je teraz môžné jej priznať tento kreditový príplatok. Ďakujem

Maria Pavlikova
Kredity

Kreditový príplatok v súčasnosti priznať nemožno. Vy ste nesledovali vzdelávanie zamestnancov ? Veď plán vzdelávania alebo profesijného rozvoja sa mal aj vyhodnocovať. Aj chcete vyjsť zamestnankyni v ústrety, napíšte úradný záznam, v ktorom uvediete všetky okolnosti, kedy predložila osvedčenie a požiadala o priznanie príplatku, či bola v pláne vzdelávania a po zvážení začnite vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Všetky okolnosti poznáte len Vy a môj komentár berte okrajovo.

danielatak
výučba psychológie

Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu.

Sme stredná škola, máme odborného zamestnanca školského psychológia, ktorý ma uzatvorenú pracovnú zmluvu na plný úväzok. Má ukončený II. stupeň VŠ v odbore psychológia a DPŠ. Zamestnanec prešiel adaptačným vzdelávaním a je zaradený ako samostatný odborný zamestnanec. Vzhľadom k tomu, že nemáme učiteľa psychológie, bude tento odborný zamestnanec vyučovať predmet psychológia, v rozsahu 12 hod/ týždenne. Potrebovala by som sa poradiť ako upraviť pracovnú zmluvu odbornému zamestnancovi, aby bola v súlade so zákonom. Je správne upraviť dodatkom pracovnú na predmet činnosti školský psychológ, a znížiť mu pracovný úväzok a pracovný čas, a urobiť novú pracovnú zmluvu na učiteľa psychológie na 12h..? Ako zaradiť učiteľa, ako začínajúceho, alebo mu môžeme uznať adaptačné vzdelávanie na odborného zamestnanca....?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Výučba psychológie

Na pracovnú činnosť odborného zamestnanca a pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca musia byť uzatvorené dve pracovné zmluvy a samozrejme aj dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu. Ako odborný zamestnanec bude v súlade s § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. zaradený do pracovnej triedy dva a ako pedagogický zamestnanec do pracovnej triedy jeden. Výšku úväzku si stanovte podľa potreby. Pracovný úväzok sa nesčituje do 100 %. Adaptačné vzdelávanie pre pedagogického zamestnanca závisí od toho, koľko rokov vykonával činnosť odborného zamestnanca. Pozrite § 29 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.