5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
anna2409
kredity

Od 1.9.2023 zamestnávame školského špeciálneho pedagóga, ktorý bol predtým učiteľom na základnej škole do 31.7.2022. Od 1.9.2022 do 31.8.2023 bol zamestnaný ako odborný zamestnanec. Zamestnanec nám doručil žiadosť na vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj podľa §32g zákona.Kredity má pre kategóriu učiteľ pre primárne vzdelávanie. V predchádzajúcom zamestnaní mu bol tento vyplácaný vo výške 12%. Príplatok mu bol vyplácaný od 1.4.2019 do 31.7.2022.
Prehľad : Dátum vydania Počet
Osvedčenie pre kategóriu učiteľov pre primárne vzdelávanie 22.3.2016 7
Osvedčenie pre kategóriu učiteľov pre primárne vzdelávanie 23.5.2016 6
Osvedčenie pre kategóriu učiteľov pre primárne vzdelávanie 20.2.2018 15
Osvedčenie pre kategóriu učiteľov pre primárne vzdelávanie 1.2.2019 15
Osvedčenie pre kategóriu učiteľov pre primárne vzdelávanie I. 19.3.2019 15
Osvedčenie pre kategóriu učiteľov pre primárne vzdelávanie II. 19.3.2019 15
Patrí mu vyplácanie kreditového príplatku pri zaradení do kategórie pedagogický zamestnanec?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
kredity

Dobrý deň,
predpokladom na vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. nie sú osvedčenia, ale potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o jeho vyplácaní. Ak mu bol uvedený príplatok vyplácaný pre kategóriu učiteľ, môžete v jeho vyplácaní pokračovať aj v kategórii školský špeciálny pedagóg.

anna2409
kredity

Ďakujem za usmernenie

Miriam Valachová
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň, pani Pavlíková.
V minulom školskom roku bola povinnosť absolvovať zo zákona minimálne 20h AV.
Aký postih môže byť navrhnutý PZ, ktorý vedome neabsolvoval všetky hodiny AV určené riaditeľom školy? Odmieta napr. online vzdelávanie, ktoré je už po pracovnej dobe a podobne...jednoducho zámerne odmieta s vyjadrením, že sa informoval u právnika a neexistuje za to žiaden postih.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ak si Váš zamestnanec neplní povinností, sú na to ustanovenia v Zákonníku práce, ktoré máte mať rozpracované v pracovnom poriadku a názor právnika ani môj názor nemôže riešiť pracovnú disciplínu na Vašom pracovisku. Za neplnenie si povinnosti postih existuje, len ho musíte uplatniť.