2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
klaudia 1
kredity

Dobrý deň.

Som učiteľka ZŠ. V roku 2009 som ukončila špecializačné kvalifikačné štúdium nemeckého jazyka. Štúdium som ukončila záverečným pohovorom a obhajobou záverečnej písomnej práce.
za toto štúdium mi bola v zmysle zákona uznaná I.kvalifikačná skúška.

V roku 2015 mám záujem o vykonanie štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na štátnej jazykovej škole. Budem mať nárok na udelenie 60 kreditov?
Ďakujem
Klaudia

Maria Pavlikova
Kredity

Kredity za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou, ktorému vydá osvedčenie o získaní 60 kreditov (§ 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z.)