2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pepo
kredity a kval.skuska

 Dobrý deň,

Rád by som sa informoval ohľadne 1.kvalifikačnej skúšky. Som učiteľ na Odbornom učilišti internátnom (špeciálna škola), učím odborné predmety, som vyštudovaný Ing. odbor učiteľstvo odborných predmetov. V roku 2012 som ukončil 2-ročné štúdium na doplnenie kvalif.predpokladov špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského.

 Moja otázka znie:

1.      Mám nárok na uznanie 60 kreditov za štúdium špec.pedagogiky i keď toto štúdium súvisí s mojou prácou?

2.      Mohol by som vykonať I.kvalifikačnú skúšku?

z.duchonova
§ 61a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011

Na základe uvedeného vzdelania sa na Vás ustanovenie § 61a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. nevzťahuje a nemôžete sa prihlásiť na prvú atestáciu.

Ak by ste uvedené štúdium špeciálnej pedagogiky začali pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z. z. (t. j. pred 1. novembrom 2009), vzťahovalo by sa na Vás ustanovenie § 61 ods. 11 zákona a toto štúdium by sa Vám uznalo ako prvá atestácia.

Čo sa týka Vášho doplnenia kvalifikačných predpokladov špeciálnej pedagogiky - toto štúdium je len podmienkou na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve a s prihliadnutím na ustanovenie § 47 ods. 3 zákona č. 390/2011 Z. z. (predtým § 47 ods. 5, zákona č. 317/2009 Z. z. ) za toto štúdium nie je možné priznať kredity.