9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kolinany
kredity u vychovávateľa

Dobrý deň,
pedagogický zamestnanec, ktorý má vyštudovanú VŠ (je Mgr. – ukonč. štúdia v r. 2002) štud. program vychovávateľstvo, má 17 ročnú pedagogickú prax ako učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie. U nás je zamestnaná ako vychovávateľka, má však štátnu skúšku z jazyka na jazykovej škole, nebolo to súčasťou vysokej školy (vysvedčenie o štátnej skúške z nem.jazyka – rok 1997).
Ak je u nás zamestnaná ako vychovávateľka - patria jej kredity za štátnu jazykovú skúšku?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity u vychovávateľa

Podľa novelizovaného § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. riaditeľ školy vydá pedagogickému zamestnancovi, ktorý má najmenej trojročnú pedagogickú prax a vykonal štátnu jazykovú skúšku osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Nie je určená kategória pedagogického zamestnanca, z čoho vyplýva, že osvedčenie možno vydať aj vychovávateľovi. Ak 1. 1. 2012 mal tri roky pedagogickej praxe a vykonanú štátnu jazykovú skúšku, od 1. 2. 2012 mu zamestnávateľ po vydaní osvedčenia mal vyplácať kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Doba platnosti priznaných kreditov je 7 rokov od ich priznania.

kolinany
dakujem za odpoved, táto pani

dakujem za odpoved, táto pani vychovávateľka k nám nastúpila 1.9.2015, predchádzajúci zamestnávateľ jej za štátnu skúšku z jazyka (vykonanú v roku 1997)nevydal osvedčenie a teda ani nepriznal kredity. Dá sa s tým niečo robiť, aby o kredity neprišla a dostávala kreditový príplatok?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity u vychovávateľa

Nárok na kreditový príplatok vychovávateľke vznikol pravdepodobne od 1. 2. 2012 s dobou platnosti 7 rokov, t. j. do 31. 1. 2019. Keďže k Vám nastúpila od 1. 9. 2015, vyplácajte jej kreditový príplatok od tohto dátumu s tým, že jej vydáte osvedčenie s dátumami ako uvádzam, teda ako mal vydať osvedčenie predchádzajúci zamestnávateľ, prípadne od 1. 9. 2015, ale s dobou platnosti do 31. 1. 2019. Na doplatenie kreditového príplatku má nárok, ale nie je mi jasné, či tento kreditový príplatok chcete doplatiť Vy za iného zamestnávateľa. Nepredpokladám, že by to bol správny postup.

Maria Pavlikova
Kredity u vychovávateľa

Ospravedlňujem sa za chybný údaj, doba platnosti kreditov je do 31. 1. 2018.

kolinany
Ďakujem veľmi pekne za

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Trochu mi je proti srsti, aby to Osvedčenie sme písali my, ako terajší zamestnávateľ, radšej by som bola, keby to napísal ten zamestnávateľ, u ktorého bola p. vychovávateľka vtedy v roku 2012 prac. pomere.
Za predchádzajúceho zamestnávateľa ten kreditový príplatok doplácať nechceme, len by som bola rada, keby u nás dostávala vo výplate to, čo jej prináleží.
Ďakujem ešte raz.

Nikoleta Šomošv...
Vychovávateľ

Dobrý deň.
Chcela by som informáciu ohľadom kreditov pre vychovávateľky na vykonanie 1. atestácie. Ako je to presne s praxou, kde môžem nazbierať kredity?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vychovávateľ

Nerozumiem celkom Vašej otázke. Kredity sa nezbierajú od 1. 9. 2019. Na vykonanie atestácie nie sú potrebné žiadne kredity, takže ich nemusíte zbierať. Potrebujete splniť podmienku zaradenia v kariérovom stupni samostatná vychovávateľka najmenej päť rokov pred vykonaním atestácie.

Nikoleta Šomošv...
Vychovávateľ

Ďakujem