5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ariadna
Kredity ucitelke MŠ

Dobry vecer! Prosim vas, kto priznava kredity ucitelkam MŠ? Dakujem za odpoved!

Maria Pavlikova
Kredity učiteľke MŠ

Pre úplnosť, keďže z otázky nie je jasné, o aké kredity ide, dodávam. Kredity sa získavajú za absolvované kontinuálne vzdelávanie. Vzdelávacia inštitúcia (poskytovateľ) o ich získaní vydá osvedčenie a tým ich vlastne prizná s uvwdením ich počtu. Získané a priznané kredity na osvedčení predloží pedagogický zamestnanec, teda aj učiteľka materskej školy riaditeľke materskej školy. Tá posúdi, či sú v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, s potrebami školy a získané v príslušnej kategórii a podkategórii a uzná ich pre účely vyplácania kreditového príplatku. Riaditeľ školy má aj kompetenciu priznávať kredity pedagogickým zamestnancom, a to v súlade s § 47a ods. 4 a 5 zákona č. 317/2009 Z. z., a to na základe vykonanej rigoróznej skúšky, štátnej jazykovej skúšky a rozširujúceho štúdia. V tomto prípade riaditeľ školy vydá osvedčenie, teda prizná 60 kreditov a zároveň ich aj uzná pre vyplácanie kreditového príplatku. V prípade materskej školy nemá žiadny vplyv, či je to škola s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity, je to kompetencia riaditeľky školy.

Anka
Sme učiteľky v jednotriednej

Sme učiteľky v jednotriednej materskej škole, ktorá je súčasťou základnej školy - sme právny subjekt. V minulom školskom roku sme ukončili aktualizačné vzdelávania a získali sme 30 kreditov. Napísali sme si žiadosť, že si chceme uplatniť kredity, tú sme adresovali riaditeľovi školy. Doposiaľ sme od neho žiadnu písomnú odpoveď nedostali. Pred začiatkom školského roka povedal, že bol za pani starostkou a tá mu odpovedala, že ona pre nás peniaze nemá, lebo na originálne žiadne peniaze na vyplácanie kreditov nedostala.

Začal sa nový školský rok ani nevieme či sa máme alebo vlastne môžeme prihlásiť na ďalšie vzdelávania, aj keď vieme, že na to máme právo, ale pani starostka je pani starostka a tá keď si raz postaví hlavu, tak to u nás vyzerá nie veľmi dobre.

Preto Vás veľmi pekne prosím, poraďte nám, u koho si máme tieto peniaze vyžiadať a akým spôsobom. Pán riaditeľ sa o to veľmi nestará.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Kredity učiteľke MŠ

Postupovali ste správne. Riaditeľke školy predložíte osvedčenie/vysvedčenie a absolvovanom kontinuálnom vzdelávaní a ona zváží, či ste absolvovali vzdelávanie v kategórii, v ktorej ste zaradená, či to bolo v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a pre potreby školy (všetko je uvedené v § 47a zákona č. 317/2009 Z. z.). Ak Vám kredity uzná, máte nárok na vyplácanie kreditového príplatku. Ak Vám kredity neuzná,je povinná vydať o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením, a to podľa ods. 12 § 47a citovaného zákona. Starosta obce ako zriaďovateľ uznáva kredity len riaditeľovi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR až na základe dohadovacieho konania poskytne prostriedky na dodatočne vyplatené kreditové príplatky. Je len samozrejme, že ich neposkytne dopredu - fiktívne. Najskôr musia byť vyplatené a premietnuté vo výkaze a až potom možno žiadať o ich dofinancovanie. Ak Vám riaditeľka školy dá negatívnu odpoveď, môžete podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o neuznaní kreditov na okresný úrad, odbor školstva v územnej pôsobnosti.

Maria Pavlikova
Kredity učiteľke MŠ

Postupovali ste správne. Riaditeľke školy predložíte osvedčenie/vysvedčenie a absolvovanom kontinuálnom vzdelávaní a ona zváží, či ste absolvovali vzdelávanie v kategórii, v ktorej ste zaradená, či to bolo v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a pre potreby školy (všetko je uvedené v § 47a zákona č. 317/2009 Z. z.). Ak Vám kredity uzná, máte nárok na vyplácanie kreditového príplatku. Ak Vám kredity neuzná,je povinná vydať o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením, a to podľa ods. 12 § 47a citovaného zákona. Starosta obce ako zriaďovateľ uznáva kredity len riaditeľovi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR až na základe dohadovacieho konania poskytne prostriedky na dodatočne vyplatené kreditové príplatky. Je len samozrejme, že ich neposkytne dopredu - fiktívne. Najskôr musia byť vyplatené a premietnuté vo výkaze a až potom možno žiadať o ich dofinancovanie. Ak Vám riaditeľka školy dá negatívnu odpoveď, môžete podať sťažnosť do 15 dní od doručenia písomného vyjadrenia o neuznaní kreditov na okresný úrad, odbor školstva v územnej pôsobnosti.