1 príspevok / 0 nový
Lenka 1973
kredity za štátnu jazykovú skúšku

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím poradiť, či našej pedagogickej zamestnankyni, ktorá predložila vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo Súkromnej jazykovej školy Mobile College, Martin, ktoré získala 24. 05. 2010, patrí 60 kreditov. Od 01. 09. 2018 tento jazyk bude aj vyučovať.
Štátnou jazykovou skúškou dosiahla postsekundárne jazykové vzdelanie na úrovni B2 jazykovej
náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Zamestnankyňa spĺňa podmienku 3 rokov pedagogickej praxe.
Ďakujem za odpoveď.