Kriminalistika – február 2015

Dobrý deň,

téma februárového kaleidoskopu je trošku nezvyčajná, budeme sa v ňom venovať zločinu a kriminalistike. Rozhodli sme sa tak, pretože 22. február je Svetovým dňom obetí zločinu a je to téma, ktorá sa nás všetkých bytostne dotýka. V jednotlivých predmetoch sme sa zameriavali najmä na spôsoby zaisťovania stôp na miestach, kde sa niečo nezákonného udialo. Dúfajme, že sme vás touto témou zaujali. Čo príde v marci? Nechajte sa tentoraz prekvapiť...

Tím nakladateľstva RAABE.

Biológia – Zaisťujeme krvavé stopy

Ak sa odohrá niekde trestný čin, zaistené stopy putujú do Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, kde tímy odborníkov skúmajú vzorky. V prípade závažných trestných činov sa môže expert zúčastniť na obhliadke miesta činu.

Ako sa dajú zaistiť stopy od krvi, ktoré sa rozhodol páchateľ „upratať“? Napríklad pomocou luminolu. Postup, ako na to, sme pre vás pripravili . Snáď nebude prekážať, že sme nakukli trošku bližšie k chemikom :).

Tematický celok:

 • Krv

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať význam krvi a dôsledky jej straty.
 • Poznať zložky krvi a vysvetliť ich význam.
 • Poznať význam transfúzie krvi.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Chémia: Dôkazové reakcie. Peroxid vodíka.
Osobnostný a sociálny rozvoj

Fyzika – Črepy ako dôkaz

Sklo môže byť použité ako dôkazový materiál pri vlámaní, autonehode, vražde alebo prepadnutí. Vo všetkých prípadoch sa môžu na mieste činu nachádzať úlomky skla slúžiace ako dôkazový materiál. Rozbité sklo sa môže z miesta činu preniesť na podozrivého. Zloženie rôznych druhov skla umožňuje ich využitie ako dôkazu pri trestnom procese. Analýza nájdeného skla sa robí rôznymi metódami.

Pripravili sme si pre vás pracovný list zameraný na skúmanie fyzikálnych vlastností úlomku skla.

Tematický celok:

 • Dĺžka. Hustota. Meranie dĺžky.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny.
 • Vedieť prakticky určiť hustotu malých telies.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Matematika: Premeny jednotiek. Porovnávanie údajov zoradených v tabuľke.
Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Chémia – Daktyloskopia

Vedeli ste o tom, že starovekí grécki výrobcovia označovali svoje hlinené výrobky odtlačkami prstov? Dnes sa používajú ako identifikačný prostriedok v právnych vzťahoch na overenie totožnosti osôb. Zásluhou anglického prírodovedca Francisa Galtona sa stala z daktyloskopie v roku 1892 významná policajná identifikačná metóda. Jej dôkazný význam tkvie v individuálnosti, nemeniteľnosti a neodstrániteľosti papilárnych línií.

Pripravili sme si pre vás niekoľko postupov zviditeľňovania otlačkov prstov založených na známych chemických reakciách.

Tematický celok:

 • Chemické prvky a zlúčeniny. Chemické vlastnosti látok.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť zistiť pozorovaním vlastnosti jednotlivých látok.
 • Zaznamenať výsledok pokusu.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Biológia: Krv
Osobnostný a sociálny rozvoj

Matematika – Ekonomická kriminalita

V súčasnosti je ekonomická kriminalita celosvetovým problémom. V minulom roku bol uskutočnený celosvetový prieskum hospodárskej kriminality. Zúčastnilo sa na ňom 5 128 respondentov z 99 krajín vrátane Slovenska. Z uvedeného prieskumu sme prevzali jeden z grafov a urobili sme k nemu pre vás zopár jednoduchých úloh.

V súčasnosti je ekonomická kriminalita celosvetovým problémom. V minulom roku bol uskutočnený celosvetový prieskum hospodárskej kriminality. Zúčastnilo sa na ňom 5 128 respondentov z 99 krajín vrátane Slovenska. Z uvedeného prieskumu sme prevzali jeden z grafov a urobili sme k nemu pre vás zopár jednoduchých úloh.

Prírodoveda – Stopy

Stopa je odtlačok chodidla alebo jeho časti. Je známe, že najstaršie odtlačky ľudských nôh pochádzajú z Afriky. Tie „mimoafrické“ našiel tím vedcov z Londýnskej univerzity na pobreží Anglicka. Skupina piatich ľudí zanechala odtlačky nôh v bahne na brehu pri ústí rieky pred viac ako 800 000 rokmi na severovýchode Norfolku. Dnes sa odoberanie odtlačkov nôh, topánok alebo pneumatík využíva aj v kriminalistickej oblasti. Pripravili sme si pre vás postup, ako také stopy zaistiť.

Tematický celok:

 • Hmota

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Žiak pozná vlastnosti pevného a kvapalného skupenstva.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:

 • Výtvarná výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

Odporúčame: DIDAKTIKA MATEMATIKY I., DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

Didaktika matematiky

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.

Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov. Viac informácií.