1 príspevok / 0 nový
hanka63
kurz ochrana života a zdravia

Podľa štátneho vzdelávacieho programu a tiež aj školského je OŽAZ povinný kurz pre žiakov 3. ročníka stredných škôl. Ako sa mám ako triedna zachovať, ak sa žiaci účelovo vyhýbajú tomuto kurzu (choroby, alergie a pod.). Môžu byť z tohoto "predmetu" neklasifikovaní a riešiť to komisionálkou - t. znamená, nahradiť si to cez prázdniny? Ďakujem za radu