2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lulu
Kvalifikácia

 

Zamestnala som učiteľku, ktorá má vyštudovanú estetickú výchovu. Je kvalifikovaná učiť aj predmet občianska výchova?

Zdenko Krajcir
Odpoveď hľadajte v prílohe

Odpoveď hľadajte v prílohe vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - časť VII.