11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Kvalifikácia

Dobrý večer!
Mám kolegyňu, ktorá má ukončenú Poľnohospodársku univerzitu v Nitre odbor zoológia a okrem toho ukončenú aj DPŠ.Podľa doterajších predpisov jej mohla byť uznaná kvalifikácia, ak vyučovala biológiu alebo zoológiu. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu sa však v jednom ročníku prelínajú prípadne striedajú viaceré prírodopisné oblasti napr. v prvej kapitole je zoológia, v ďalšej botanika, atď....Ako teda postupovať v tomto prípade? Ďakujem.

Zdenko Krajcir
Ak získala I. kvalifikačnú

Ak získala I. kvalifikačnú skúšku ako učiteľka pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z. z. a naďalej pracuje ako kvalifokovaná učiteľka, je učiteľkou s I.atestáciou.

Anonymous
Kvalifikácia

Ďakujem za rýchlu odpoveď!
Chcem sa len uistiť : DPŠ = I.Kvalifikačná?

Zdenko Krajcir
Odpoveď je v ustanovení § 9

Odpoveď je v ustanovení § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Áno, DPŠ bola do 31.10.2009 náhradou I. kvalifikačnej skúšky

Anonymous
Kvalifikácia

Mám učiteľku, ktorá má ukončené stredoškolské vzdelanie + štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Vyučuje len angličtinu / úväzok 23 hodín/ a študuje 3. rok na pedagogickej fakulte špeciálnu pedagogiku + vychovávateľstvo. Predpokladané ukončenie vysokoškolského vzdelania je školský rok 2011/2012. Môžem ju zaradiť v kategórii učiteľ ZŠ ako nekvalifikovanú? /9. plat. trieda?/ Má 6 rokov pedagogickú prax - učiteľ AJ.Ďakujem.

Zdenko Krajcir
Bohužiaľ, lebo nespĺňa

Bohužiaľ, lebo nespĺňa podmienku najmene vysokoškolského vzdelania II. stupňa, ktorá je uložená podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Martin Jarab
Som klalifikovany ucitel?

Dobry den,

prepacte ze sa Vas okradam o cas, ale rad by by som sa opytal ci splnam podmienky na kvalifikovaneho ucitela pre predmety geografiu, biologiu popripade chemiu. Vystudoval som Fakultu ekologie a environmentalistiky so nasledujucim statnicovymi predmetmi: ,,Ekologia krajiny,, , Environmentalne systemy (lesny, polnbohospodarsky, urbarny atd.), Ochrana prirody a krajiny, . Mam samozrejme ukoncene DPS.

Za odpoved vopred dakujem

Anonymous
Dobrý deň, vyštudovala som

Dobrý deň, vyštudovala som učiteľstvo pre prvý stupeň a chcela by som si spraviť štátnu jazykovú skúšku z nemčiny. Budem aspoň na prvom stupni kvalifikovaná? Ďakujem Zuzana

vikina23
Zootechnika

Mám podobný problém, ako Vaša kolegyňa.
Avšak zamestnávateľ tvrdí, že DPŠ mi neplatí ako prvá kvalifikačná skúška lebo som DPŠ ukončila sKôr ako som nadobudla 5 rokov praxe a teda som učila nekvalifikovane. Teraz mám skončený ďalší predmet a mám byť zaradená do 10. PT, tento predmet učím na plný uväzok.

Ako je to vlastne?

Ďakujem za odpoveď!

Jana Chrappova
Dobrý deň, chcela by som

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu. Sme ZŠ 1.až 5.ročník. Máme učiteľku, ktorá 28.8.1997 ukončila UK v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - sj a lit a anj a lit. 25.3.2004 jej bol udelený titul PhD vykonaním dizertačnej skúšky v odbore translatológia a obhájila dizertačnú prácu na tému "Anglická a slovenská terminológia Európskej únie".
U nás učí 5.ročník anj a slovenčinu (SJ - 6 hodín a AJ - 4 hodiny, spolu 10 hodín)a dopĺňa si úväzok - anj aj v nižších ročníkoch.
Čo sa týka praxe,podľa čestného prehlásenia o dosiahnutom vzdelaní a praxe uviedla:
1. VUB – asistentka riaditeľa – 7 mes – 3.11.97-30.5.98
2. TV PK – redaktor, moderátor – 10 mes – 1.10.98-1.7.99
3. ZŠ BA – učiteľ aj, sj – 3 mesiace +6.9.99-30.11.99
4. UK – odborný asistent aj – 6 r 2 mes – 1.12.99-31.1.05
5. Slovenská škôlka a škola v Londýne - 11 mes – 1.9.10-16.7.11 – doklady boli len kópie – maily
6. GSL – Education – učiteľka ZŠ - 4r 3 mes. –1.2.05-30.4.09 - doklady len kópia mailu
7. GVA FM Birmingham UK – asistent manažéra – 2 r. 4 mes 1.5.09-12.8.11
8. Trnavská univerzita – odborný asistent 1r. -1.9.11-31.8.12

Bola zaradená do 11.PT. Má nárok na 12.PT ? Vopred veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
Podľa § 27 ods. 6 zákona č.

Podľa § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou (12. platová trieda) sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej 6 rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti.