5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renáta54
KVALIFIKÁCIA

Dobrý deň,
Mám ukončenú vysokú školu 2stupeň ekonomického smeru ukončenie 6/2019.
Mala by som záujem učiť v MŠ.
Bude my VŠ nepedagogického smeru akceptovaná?

1. Možem pracovať v MŠ a budem zaradená do platovej triedy 6.nekvalifikovany učiteľ?

Stačí ak si dorobím pomaturitné štúdium v trvaní 2 roky na strednej pedagogickej škole? Alebo je potrebne aby som neklesá na triede študovať na VŠ?

Maria Pavlikova
KVALIFIKÁCIA

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania ekonomického zamerania nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy. Doplňujúcim pedagogický štúdiom získate pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť na strednej škole. V materskej škole môžete pracovať, ak Vás príjmu, ale vzdelanie si musíte do štyroch rokov od prvého pracovného pomeru v školstve doplniť v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Pomaturitným štúdiom pre učiteľky materskej školy v trvaní dvoch rokov na strednej pedagogickej škole získate kvalifikačný predpoklad na túto činnosť na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a zaradia Vás do 6. platovej triedy.

Renáta54
Trieda

Takže chápem správne, že ak začnem pracovať ako nekvalifikovaný zamestnanec MŠ a mam VŠ. 2 stupeň budem zaradená do 6.triedy a keď si spravím pomaturitné štúdium neklesnem neskôr na triede a stále budem v 6 triede?

Podľa čoho sa mám riadiť v tabuľke, stupeň vzdelania ÚSO alebo VŠ. 2 stupeň.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Trieda

Chápete to správne. Vy budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Môžete sa ďalej vzdelávať, vykonávať niektoré špecializovaná činnosti, atď. Mali by ste byť zaradená do 5. platovej triedy, ale s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie, ktoré máte, ale je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. .z, Vás zaradia do 6. platovej triedy. Tabuľka tried a platov je len jedna.

Renáta54
Trieda

Takže vyššie ako do 6.triedy sa nedostanem v budúcnosti?