4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Monika132
Kvalifikácia

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či keď absolvujem DPŠ budem kvalifikovaný pedagogický zamestnanec - učiteľ 1. stupňa ZŠ ? Mám vyštudovaný odbor Predškolská pedagogika - Mgr, Bc v odbore Učiteľstvo akademických predmetov Biológia - Ruský jazyk . Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak máte vyštudované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Predškolská pedagogika, tak ste kvalifikovaný pedagogický zamestnanec. DPŠ je zbytočná, je to doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré musia absolvovať zamestnanci, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z , príloha č. 1, I. diel, II. časť. V súlade s bodom 2 písm. a) musíte absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a v podkategórii učiteľ prvého stupňa základnej školy. Bakalárske vzdelanie nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľa základnej školy.

Marta 8
Kvalifikácia

Dobrý deň ,
Chcela by som sa spýtať ohľadom kvalifikácie .. mám vyštudovane bc. Stupeň učiteľstvo dvoch jazykov a mala som štátnice aj z ped. Psycho. A social-ved. základu. Keby pokračujem v štúdium jazyku na mgr. stupni, ale neucitelsky smer, je stále možnosť , že by som mohla učiť po mgr. Stupni ? Alebo musím mať dostudovane aj učiteľský druhý stupeň . Ďakujem vopred za odpoveď .

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak doštudujete učiteľský smer magisterského štúdia, budete automaticky kvalifikovaná učiteľka. Ak doštudujete neučiteľský smer, budete musieť absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium ďalšie dva roky, prípadne viac. Rozdiel je jasný.