5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Alena Farkasova
Kvalifikacia

Dobrý deň, ak mam vystudovanu VŠ ucitelstvo estetika, som kvalifikovana na vyucovanie hudobnej a vytvarnej vychovy na 2. stupni ZŠ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikacia

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov druhého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť. Ako učiteľka predmetu estetická výchova nie ste kvalifikovaná učiteľka hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy.

Lika
Plavecký výcvik

Dobrý deň, je vyučujúca I. stupňa ZŠ kvalifikovaná na
výuku základného plaveckého výcviku. Ďakuem

KR
Dôchodca_pri_dovŕšení_65_rokov

Dobrý deň! Na ZŠ 65 r. učiteľ skončí pracovný pomer ku dňu 31.08. Bude mu vyplatené odchodné aj odstupné - trojnásobok jeho priemerného mesačného zárobku. My ako škola, chceli by sme ho znova zamestnať. Akou formou by sme sa mali s ním dohodnúť, aby nemusel vrátiť odchodné?
V aplikačnej pomôcke máme túto vetu:
(4) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.
Otázka:
1.Čo sa rozumie pod poslednou časťou vety: ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

2. O tom sa píše zápisnica o dohode, alebo akou formou by malo byť potvrdené?
Ďakujem za odpoveď.
KR

Maria Pavlikova
Dôchodca_pri_dovŕšení_65_rokov

Dobrý deň,
ja som metodickú pomôcku netvorila, nemôžem vedieť, čo je tým myslené. Nedovolím si písať vlastný názor.