7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ivana Jancová
Kvalifikácia

Do akej platovej skupiny patrí vychovávateľka:
1. SŠ - obchodná akadémia
2. Bc. Vychovávateľstvo
3. MGR. sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
4. Šesť rokov pracovala ako asistent učiteľa, adaptačné má ukončené.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Dobrý deň,
Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a patrí jej zaradenie do 7. platovej triedy.

VanesaSmolkova
Kvalifikácia

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či odbor 7646 M 00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť je kvalifikovaný. Vopred ďakujem za odpoveď.

VanesaSmolkova
Kvalifikácia

Rada vy som doplninla: študium som ukoncila v roku 2020. Potrebovala by som vedieť či uvedený odbor spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie práce vychovávateľky v škd. Žial zamestnávatel mi nevie povedať či som na danú pozíciu kvalifikovaná, alebo je potrebné bakalárske štúdium. Vopred Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Dobrý deň,
vo vyhláška MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., v prílohe č. 3 v oddiele C v 1. bode je uvedené Vaše vzdelanie ako kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľa školského klubu detí.

Ivana T.
kvalifikácia

Dobrý večer, mám vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - odbor učiteľstvo ekonomických predmetov
(štátnice: didaktika odborných predmetov pre učiteľstvo ekonomických predmetov, teória ekonómie), som kvalifikovaná učiť predmet manažment na SOŠ? Ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikácia

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov stredných škôl sú uvedené o vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť. Neuvádzate konkrétnu školu, kde učíte, tak si to musíte vo vyhláške vyhľadať sama. Kvalifikačné predpoklady posúdi v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu študijného odboru so školským vzdelávacím programom. Školské vzdelávacie programy ja neovládam.