2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Kureková
kvalifikácia

Prosím Vás, je absolventka UK pedagogickej fakulty učiteľstvo španielsky jazyk a anglický jazyk, vykonala kolokviálnu skúšku z oboch predmetov, získala titul bakalár je kvalifikovaná na vyučovanie pre 2. stupeň ZŠ anglického jazyka. Bude kvalifikovaná pre špan. jazyk, keď pokračuje v štúdiu magisterskom nepedag. smeru kultúra románskych jazykov - španielsky jazyk, ktoré má ukončiť v júni 2014. Bude si musieť urobiť DPŠ, alebo sa jej započíta predchádzajúca skúška pri získaní titl. BC. Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

V prípade, že najvyššie ukončené vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.) menovaná nie je kvalifikovaná na vyučovanie na základnej škole. Predpokladom je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.)Ak už ukončila magisterské štúdium - kultúra románskych jazykov, je potrebné konkretizovať štátne skúšky a na ich základe určiť kvalifikovanosť.