7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jana Danková
Kvalifikácia

Dobrý deň,

chcela by som sa uistiť, či v prípade, že mám vyštudovanú Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor: verejná správa,
nadobudnem kvalifikačný predpoklad na činnosť vychovávateľa školského klubu detí po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a tiež nasledovným absolvovaním rozširujúceho štúdia všeobecnovzdelávacieho predmetu, ktorý sa na základnej škole vyučuje, napr. slovenského jazyka,

ďakujem
Mgr. Danková

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Áno, je to možné aj takýmto postupom. Uvažujete správne, nemám čo dodať.

Jana Danková
zaradenie do platovej triedy

Ďakujem Vám,

chcela by som sa Vás opýtať, do akej platovej triedy budem zaradená ako vychovávateľka na základnej škole v prípade nasledovných skutočností. Mám ukončené magisterské štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v BA a taktiež som ukončila doplnkové pedagogické štúdium.

Ďakujem za odpoveď

Jana Danková
Taktiež som úspešne ukončila

Taktiež som úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak budeme vychádzať z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII., bod 4, ktorý sa odvoláva na vzdelania uvedené v časti III, V, VII a VIII. a teda ste kvalifikovaná učiteľka tých predmetov na strednej škole, z ktorých ste vykonali štátne skúšky, tak ste kvalifikovaná vychovávateľka školského klubu detí a patrí Vám zaradenie do 10. platovej triedy.

Jana Danková
Ďakujem Vám za ozrejmenie

Ďakujem Vám za ozrejmenie

Jana Danková
Uznanie za metodickú príručku

Dobrý deň,

prosím Vás, aké atribúty, podmienky je nevyhnutné zachovať v publikačnej činnosti pre uznanie za metodickú príručku ?

ďakujem Mgr. Danková