2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
kvalifikácia

Dobrý deň! Mám vyštudovanú VŠ druhého stupňa, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii nemecký a slovenský jazyk. Mám teda odbornú aj pedagogickú kvalifikáciu na vyučovanie na 2.stupni ZŠ v spomínaných predmetoch. Od septembra však začínam nekvalifikovane učiť aj anglický jazyk (nakoľko som pracovala v anglicky hovoriacej krajine ovládam angličtinu na bežnej komunikačnej úrovni. Od septembra budem navštevovať aj jazykovú školu akreditovanú MŠ SR.

Chcem sa opýtať, či mi stačí po absolvovaní kurzu získať medzinárodný certifikát o ovládaní istej úrovne anglického jazyka a ktorú úroveň musím dosiahnuť, aby som mohla vyučovať AJ na ZŠ? Štátnicu mám len zo slovenčiny a nemčiny. Didaktiku cudzieho jazyka v podstate ovládam, pretože to bola súčasť štúdia. Stačí teda získať medzinárodný certifikát z AJ? Bude platný aj u zamestnávateľa v školstve?

raabe
odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, dali sme ju spracovať odborníkovi.